Val av Valförättare

Den här omröstningen avslutades 2017-10-13 16.20.
Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval och omsätts vid varje nytt kvartal. Max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet).

Uppdragsbeskrivning

1) Hjälpa medlemmar att formulera förslag så att de följer reglementet
2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente
3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden.

Befogenheter:

1) Skapa omröstningar
2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet
3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet
4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande
5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande
6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar”

Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.

I samband med att Valförrättarna träder i tjänst avskaffas den fria förslagsrätten för alla medlemmar förutom Valförrättarna.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=226610

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2017-03-17 16.20
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 26 (8.3%)
Direkta röster 23 (7.4%)
Avstår12 (3.8%)
Avslutning Anders Ek

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Anders Ek Thomas Larsson Magnus Gustavsson 
2 UP Jonas Liljegren
3 UP Thomas Larsson Jonas Liljegren Johan Palmaer 
4 DOWN Marcus Hyvönen

π