2017-2018 Val av Medlemsansvarig

Den här omröstningen avslutades 2017-09-18 14.48.
----Avslutad----

Namn: Medlemsanvariga Antal: 3 st. Väljs: Genom kontinuerligt personval Omsätts: I början av varje kvartal, maximalt en kan bytas ut per tillfälle.

Tillträde: Överlämning från avgående till tillträdande förtroendevald ska ske inom 14 dagar. Styrelsen ansvarar för att den nye Medlemsansvarige skriver under Sekretessförsäkran innan tillträdet. Samtliga Medlemsansvariga måste underteckna sekretessförsäkran att följa PUL. Sekretessförsäkran ska utfärdas och arkiveras av Styrelsen. Om en Medlemsansvarig vill lämna befattningen tillfrågas (av Medlemsansvariga) nästa person på listan i det kontinuerliga valet.

Uppdragsbeskrivning finns i diskussionslänk.

Medlemsmötet kan avsätta Medlemsansvarig som missköter sig genom omröstning på Medlemsmötet med omedelbar verkan.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2017-09-04 14.48
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 20 (6.4%)
Direkta röster 19 (6.1%)
Avstår5 (1.6%)
Avslutning Jan Isefalk

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 IN Jan Isefalk Bo Wennström Thomas Larsson Magnus Gustavsson 

π