DD:s officiella kandidater till kommunvalet 2018

Den här omröstningen avslutades 2017-12-04 13.09.
Ska vi besluta att dessa kommner blir DD:s officiella kandidater till kommunvalet 2018

  • Orsa, Dalarnas län

  • Hedemora, Dalarnas län

  • Norrtälje, Stockholms län

  • Vara, Västra Götalands län

 

Bakgrund

I DD:s beslut för strategi är frågan att komma in i kommuner högt prioriterad. Det är viktigt att vi kan få verklig makt om än på lokal nivå. Då kan vi praktisera direktdemokrati i verkligheten och under fyra år bygga en modell för hur DD kan fungera. Det ger oss chans att visa för resten av landet att det finns ett alternativ till dagens system.

Erfarenheterna från förra valrörelsen visade att det inte är effektivt att satsa överallt på en och samma gång. Det blir vare sig hackat eller malet i slutändan. Tanken är att till valet 2018 fokusera på de kommuner där vi har en rimlig chans att ta mandat i kommunfullmäktige.

Vi kommer även att satsa på en rikskampanj med främsta syfte att öka kännedomen om DD och direktdemokrati. Det är ett långsiktigt arbete men

Sverige (och världen) har börjat fått upp ögonen för direktdemokrati som politisk modell. Vi lever i en spännande tid då det gamla bryts loss från det nya.  

En arbetsgrupp har jobbat under 2017 med att hitta lämpliga kommuner som DD kan satsa på 2018.

Utmaningen har varit att hitta kommuner där det dels är realistiskt att vi kommer in i fråga om antal röster som behövs för att komma in i KF, men där det samtidigt finns DD medlemmar som vill satsa fullt ut på att driva valkampanj. Efter många möten och samtal med medlemmar från alla delar av Sverige har arbetsgruppen kommit fram till ett förslag på fyra kommuner.  

Några av kriterierna vi har gått efter:

  • Att det ska vara realistiskt att komma in i antal röster jämfört med hur många aktiva DD medlemmar som finns.
  • Att det finns drivande personer i kommunen som är beredd att lägga tid på att föra en aktiv valrörelse.
  • Att det finns någon form av politisk dynamik i kommunen. Tex att det varit en medborgardriven folkomröstning (folkinitiativ), eller att det finns ett stort missnöje bland invånarna med dagens politiker.


Vad innebär att DD ska ”satsa” på vissa kommuner?

I första hand bekosta valsedlar och resurser för att kommunerna ska kunna genomföra själva valet. Det behövs en hel del för att det ska fungera. Mer än man tror, både i arbete och pengar.

Får inte alla kommuner ställa upp i valet?

Givetvis ska så många kommuner som möjligt ställa upp för val.

Vi har letat med ljus och lykta efter medlemmar som vill kandidera i sina kommuner.

Om du som läser det här vill kandidera – maila till info@direktdemokraterna.se

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2017-11-20 13.09
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 34 (10.9%)
Direkta röster 33 (10.6%)
Ja26 (8.4%)
Avstår6 (1.9%)
Nej2 (0.6%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

7.1%2 Nej 6 Avstår 92.9%26 Ja
Delegater Delegater
Johan Palmaer Bo Wennström
Thomas Larsson

π