Val av Styrelseledamöter 1:2 2018

Den här omröstningen avslutades 2017-12-30 21.30.
Det här är omröstningen för val av styrelseledamöter under första halvåret 2018. Följande står i reglementet som medlemsmötet måste förhålla sig till:

“5. Arbetssätt och tillsättning

a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter. Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period.
Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

c) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning.
Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=184754
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=184912

d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete. Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845”

Hela styrelsens förhållningsregler finner ni här:
http://direktdemokraterna.se/wp-content/uploads/2016/03/Styrelsens-f%C3%B6rh%C3%A5llningsregler.pdf

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2017-12-16 21.30
Typ Prioritet
Röstberättigade311
Röster 18 (5.8%)
Direkta röster 16 (5.1%)
Avstår1 (0.3%)
Avslutning Status quo

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 IN Status quo Thomas Larsson Johan Palmaer 
2 UP Marcel Hermansson
3 DOWN Thomas Larsson
3 DOWN Jan Isefalk
4 DOWN Kikki Levemark
5 DOWN Damien Terry
6 DOWN Daniel Toresson
6 UP Jonas Liljegren
7 DOWN Peter Hjorthammar
8 DOWN Johnny Berlic
9 DOWN Danny Fröberg

π