Val av Styrelseledamöter 2:2 2018

Den här omröstningen avslutades 2018-07-02 19.00.
Det här är omröstningen för val av styrelseledamöter under andra halvåret 2018. Följande står i reglementet som medlemsmötet måste förhålla sig till: “5. Arbetssätt och tillsättning a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter. b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period. c) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning. d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete. Hela styrelsens förhållningsregler finner ni här: http://direktdemokraterna.se/wp-content/uploads /2016/03/Styrelsens-f%C3%B6rh%C3%A5llningsregler.pdf
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2018-06-18 19.00
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 34 (10.9%)
Direkta röster 31 (9.9%)
Avstår8 (2.6%)
Avslutning Jan Isefalk

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 IN Jan Isefalk Magnus Gustavsson 
2 UP Thomas Larsson Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 UP Kikki Levemark
4 DOWN Jonas Liljegren
5 DOWN Peter Hjorthammar
6 DOWN Axel Tingman Thomas Larsson 
7 DOWN Jenny Rydhammer nils.sjoqvist 
8 DOWN Maneka Sjöström
9 DOWN Emma Garnäs
9 UP Daniel Toresson
10 UP Johnny Berlic
10 UP Joakim Gustafsson
11 DOWN Thomas Stjernquist
11 UP Magnus Gustavsson
12 UP Andreas Östberg
13 UP Jonas Helander
14 UP Adam Elinder
14 UP Anders Ek
15 UP Status Quo

π