Val av Valförättare

Den här omröstningen avslutades 2019-07-02 15.00.
Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval och omsätts vid varje nytt kvartal. Max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet).

Uppdragsbeskrivning

1) Hjälpa medlemmar att formulera förslag så att de följer reglementet
2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente
3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden.

Befogenheter:

1) Skapa omröstningar
2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet
3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet
4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande
5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande
6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar”

Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.

I samband med att Valförrättarna träder i tjänst avskaffas den fria förslagsrätten för alla medlemmar förutom Valförrättarna.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=226610

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2018-08-26 15.00
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 42 (13.5%)
Direkta röster 39 (12.5%)
Avstår13 (4.2%)
Avslutning Styrelsen

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Styrelsen Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 DOWN Status Quo Bo Wennström Johan Palmaer 
3 DOWN Joakim Sigvald Jonas Liljegren Magnus Gustavsson Mikael Nordfors 
4 DOWN Mikael Nordfors

π