Val av medlemsansvariga

Namn: Medlemsanvariga

Antal: 3 st.

Väljs: Genom kontinuerligt personval

Omsätts: I början av varje kvartal, maximalt en kan bytas ut per tillfälle.

Tillträde: Överlämning från avgående till tillträdande förtroendevald ska ske inom 14 dagar. Styrelsen ansvarar för att den nye Medlemsansvarige skriver under Sekretessförsäkran innan tillträdet. Samtliga Medlemsansvariga måste underteckna sekretessförsäkran att följa PUL. Sekretessförsäkran ska utfärdas och arkiveras av Styrelsen. Om en Medlemsansvarig vill lämna befattningen tillfrågas (av Medlemsansvariga) nästa person på listan i det kontinuerliga valet.

Uppdragsbeskrivning finns i diskussionslänk.

Medlemsmötet kan avsätta Medlemsansvarig som missköter sig genom omröstning på Medlemsmötet med omedelbar verkan.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2018-08-26 15.02
Typ Prioritet
Röstberättigade225
Röster 36 (16.0%)
Direkta röster 35 (15.6%)
Avstår16 (7.1%)
Avslutas inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Carl Hashmi Joakim Sigvald 
2 DOWN Status Quo Mikael Nordfors Johan Palmaer 

π