Val av medlemsansvariga

Den här omröstningen avslutades 2019-07-02 15.02.
Namn: Medlemsanvariga

Antal: 3 st.

Väljs: Genom kontinuerligt personval

Omsätts: I början av varje kvartal, maximalt en kan bytas ut per tillfälle.

Tillträde: Överlämning från avgående till tillträdande förtroendevald ska ske inom 14 dagar. Styrelsen ansvarar för att den nye Medlemsansvarige skriver under Sekretessförsäkran innan tillträdet. Samtliga Medlemsansvariga måste underteckna sekretessförsäkran att följa PUL. Sekretessförsäkran ska utfärdas och arkiveras av Styrelsen. Om en Medlemsansvarig vill lämna befattningen tillfrågas (av Medlemsansvariga) nästa person på listan i det kontinuerliga valet.

Uppdragsbeskrivning finns i diskussionslänk.

Medlemsmötet kan avsätta Medlemsansvarig som missköter sig genom omröstning på Medlemsmötet med omedelbar verkan.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2018-08-26 15.02
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 50 (16.0%)
Direkta röster 47 (15.1%)
Avstår16 (5.1%)
Avslutning Carl Hashmi

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Carl Hashmi Jonas Liljegren Bo Wennström Magnus Gustavsson 
2 UP Nils Sjöqvist Thomas Larsson 
3 DOWN Status Quo Johan Palmaer Mikael Nordfors 
4 DOWN Thomas Larsson nils.sjoqvist 
5 DOWN Thomas Stjernquist

π