Budget till webbutiken

Den här omröstningen avslutades 2019-01-24 16.38.
Ska arbetsgruppen som har hand om DD:s webbutiken tilldelas en budget på 25.000 för att köpa in produkter, samt få befogenhet att sköta butiken. Dock med förbehållet att produkt-omröstningen prioriteras. Dvs i första hand ska de produkter som medlemmarna önskat köpas in. Budgeten avser att köpa ett grundlager med de vanligaste produkterna. Målet är att butiken ska finansieras av försäljningen och helst gå plus. Arbetsgruppen ska redovisa resultatet i december 2019. Därefter röstas det om eventuell ny budget för nästa år 2020.
Område DD Riks
Skapat av Thomas Larsson
2019-01-10 16.38
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 44 (14.1%)
Direkta röster 44 (14.1%)
Ja40 (12.9%)
Avstår4 (1.3%)
Nej0 (0.0%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

0.0%0 Nej 4 Avstår 100.0%40 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
nils.sjoqvist
Mikael Engvall
Mikael Nordfors

π