Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen

Den här omröstningen avslutades 2019-06-15 15.32.
Förtroendeuppdrag som ej fyller sin fulla funktionalitet skall kunna övergå till styrelsens ansvar tills ny förtroendevald eller ny förtroendeuppdrag definieras.

Tillvägagångssätt:

1.Finns en eller flera platser tomma utan möjliga kandidater skall styrelsen i första hand försöka fylla den med utomstående från omröstningen.

2.Kan ej platsen trots det fyllas skall styrelsen försöka utse en styrelseledamot som kan ta över ansvaret.

3. Kan ej en styrelseledamot ta över ansvaret skall styrelsen överväga nyval eller om uppdraget behöver omdefinieras.

Vid nyval meddelar styrelsen valförättarna eller ansvarig omröstningsstartare.
Vid nytt uppdrag skall styrelsens beslut skickas till regelskötaren eller berörd ansvarig för regler och bestämmelser som avskaffar uppdraget samt utser styrelsen en utredningsgrupp med berörda skapare av uppdraget som skall på nytt försöka få ett funktionellt uppdrag. Färdigställt förslag redovisas för styrelsen och läggs upp som förslag till omröstning.
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-06-01 15.32
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 39 (12.5%)
Direkta röster 39 (12.5%)
Ja31 (9.9%)
Avstår7 (2.2%)
Nej1 (0.3%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

3.1%1 Nej 7 Avstår 96.9%31 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
nils.sjoqvist
Magnus Gustavsson
Thimmy Bågfelt

π