Val av 3 Regelskötare

Den här omröstningen avslutades 2020-02-14 19.07.
Nuvarande regelskötare:
*Vakant

Uppdragsbeskrivning
Hålla information om partiets organisation uppdaterad och tillgänglig på partiets hemsida, vilket inkluderar:

– stadgar,
– reglemente,
– styrelse och förtroendeuppdrag, med uppdragsbeskrivningar samt vilka som innehar posterna
– länkar till beslut som underlag för informationen

Vetorätt mot beslut som strider mot gällande lagar, stadgar eller reglemente, i enlighet med generalitetsprincipen (beslut av lägre valör får inte strida mot bestämmelse av högre valör), samt mot stadgebeslut som strider mot gällande stadgar enligt sundhetsprincipen (Det får inte finnas motsägelser mellan gällande paragrafer i stadgarna).

Rätt att omformulera beslutade förändringar av reglemente och uppdragsbeskrivningar, utan att ändra innebörden i vad som beslutats, så att dessa blir så klara och tydliga som möjligt, inklusive att ta bort gamla delar av reglemente och uppdragsbeskrivningar som motsägs av nya beslut.

Regelskötaren väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering och ska vara 3 till antal. Omsättning av posten sker vid varje månadsskifte.
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-09-17 19.07
Typ Prioritet
Röstberättigade313
Röster 42 (13.4%)
Direkta röster 36 (11.5%)
Avstår11 (3.5%)
Avslutning Jesper Ek

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Jesper Ek Magnus Gustavsson Thomas Larsson Jonas Liljegren nils.sjoqvist Johan Palmaer Mikael Nordfors 
2 DOWN Kikki Levemark
3 IN Nils Sjöqvist Thimmy Bågfelt 

π