OO2020: §1 Syfte

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 17.09.
Nuvarande lydelse:

1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.

1.2 Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet.

1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt samt rätten att delegera sin röst.


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-11-28 17.09
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 31 (9.9%)
Direkta röster 25 (8.0%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning STATUS QUO

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 UP FDO 1.1 Ändring
2 UP (FD) 1.2 Ändring

π