OO2020: §2 Medlemskap

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 22.02.
2.1 Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet.

2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela styrelsen.

2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-11-28 22.02
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 32 (10.3%)
Direkta röster 26 (8.3%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning STATUS QUO

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 DOWN (FDO)2.3 Ändring
3 DOWN (FDO) Tillägg 3
4 UP (FDO) Tillägg 1
5 DOWN (FDO) Tillägg 2
6 DOWN (FDO) 2.1 Ändring

π