OO2020: 2. Organisation

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 22.29.
Nuvarande lydelse:

2.1. Medlemsavgift

Den årliga avgiften för medlemskap i Direktdemokraterna är 50 SEK.

Medlemskap kan även lösas för livstid för 500 SEK.

2.2 Existerande grupper

Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte.

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapats.

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.

2.3 Tre-Demokrat-Regeln

Om minst tre medlemmar vill göra något, gör de det.
De behöver inte fråga någon om ”lov”.
Medlemmarna använder sitt omdöme när de bestämmer om det de vill göra är något som bör stämmas av med Medlemsmötet.
I det fall medlemmarna gör något olämpligt, regleras det i efterhand.

2.4 Debatt- och samtalsregler på möten och forumet

Reglerna existerar för att undvika följande:

Inlägg som bryter mot svensk lag.
Lögn eller förtal.
Hot eller trakasserier.
Svordomar eller obscena ord.
Nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet.
Personangrepp eller ärekränkande inlägg.
Kommersiella budskap.
Uppmaningar till brott.
Obehörig publicering av upphovsrättskyddat material.
Länkar till sajter med ovanstående innehåll.
Ironi/sarkasm/raljans etc.

2.5 Riktiga namn i medlemssytemet

det ska vara krav på att medlemmar använder sitt eget riktiga namn internt gentemot andra medlemmar. Medlemmar med skyddade personuppgifter eller som av andra skäl är beroende av extra anonymitet kan av medlemsadministratörerna ges tillåtelse att använda en pseudonym istället. Kravet är då att denna pseudonym ska vara bestående och inte ändringsbar utan nytt godkännande från medlemsadministratörerna.

2.6 Ekonomisk ansvarig för respektive län

Varje län skall ha en kontaktperson som är länets ekonomiska ansvariga och har ansvar att redovisa hur pengarna används.

Överträdelse mot den regeln gör personen återbetalningsskyldig.

Styrelsen utser vem som skall vara ekonomistiskt ansvarig.


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-11-28 22.29
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 32 (10.3%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Avstår1 (0.3%)
Avslutning STATUS QUO

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 DOWN (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
3 DOWN (FE)2.2 Ändring
4 DOWN 2.1. Till: Den årliga avgiften för medlemskap i Direktdemokraterna är 100 SEK. Första året är gratis. Medlemskap kan även lösas för livstid för 500 SEK.

π