Val av 3 Moderatorer

Beskrivning av moderatorrollen 2019-12-04: En moderator kan ta bort eller redigera inlägg som bryter mot reglerna. När moderatorn raderar eller redigerar ett inlägg skriver moderatorn en kommentar i inlägget eller på lämplig plats i tråden med motivering till varför inlägget redigerades. Moderatorn meddelar även den som brutit mot reglerna att den gjort det. Vid grova övertramp mot reglerna utfärdas en varning till medlemmen. Vad som är grova övertramp är det moderatorns roll att bedöma. Efter tre varningar kan medlemmen bli aktuell för uteslutning. Huruvida en medlem utesluts eller ej beslutas genom medlemsomröstning i GOV. Det är moderatorns uppgift att lyfta uteslutningsärendet i GOV. Ifall någon som brutit mot reglerna anser sig orättvist behandlad överklagar vederbörande beslutet i följande ordning: 1. Moderatorgruppen 2. Styrelsen 3. Medlemmarna Anledningen till ovan ordning är att skydda medlemmens integritet så långt det är möjligt. Missbrukar en moderator sin roll kan denne fråntas sin roll. Samma ordning som ovan överklaganordning gäller ifall en moderator missbrukat sin roll. DEBATT OCH SAMTALSREGLER i DD – forum och på möten Reglerna är att undvika detta: – inlägg som bryter mot svensk lag – lögn eller förtal – hot eller trakasserier – svordomar eller obscena ord – nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet – personangrepp eller ärekränkande inlägg – kommersiella budskap – uppmaningar till brott – obehörig publicering av upphovsrättskyddat material. – länkar till sajter med ovanstående innehåll – Ironi/sarkasm/raljans etc. /// SLUT DEBATTREGLER Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=60007” Moderatorer väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering och ska vara 3 till antal. Omsättning av posten sker vid varje månadsskifte.
Område DD Riks
Skapat av nils.sjoqvist
2019-12-04 19.00
Typ Prioritet
Röstberättigade300
Röster 24 (8.0%)
Direkta röster 17 (5.7%)
Avstår5 (1.7%)
Avslutas inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Peter Hjorthammar Jonas Liljegren Thomas Larsson 
2 UP Kikki Levemark Johan Palmaer 
3 DOWN Thimmy Bågfelt Mikael Nordfors nils.sjoqvist Magnus Gustavsson 
4 DOWN Anders Lönnfält thimmybagfelt 
5 DOWN Magnus Gustavsson

π