OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen)

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.15.
Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-04 19.15
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 34 (10.9%)
Direkta röster 26 (8.3%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning (NyDD) Status Quo

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 DOWN (NyDD) Status Quo Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 UP (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
3 UP (FE) f) Styrelsen kan tillsätta fler avdelningar och utse ansvariga för avdelningarna.
4 UP (FE) e) Styrelsen fattar beslut om varje avdelnings reglemente.
5 UP (FE) d) Styrelsens ska på ett effektivt och demokratiskt sätt se till att organisationen når partiets målsättning.
6 UP (FE) c) Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ansvarar för att nå partiets syfte och målsättning.
6 DOWN b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.
7 UP a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

π