OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.19.
Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-04 19.19
Typ Prioritet
Röstberättigade311
Röster 32 (10.3%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning (FDO) Ta bort reglemte

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
2 UP (NyDD) Status Quo Thomas Larsson Johan Palmaer Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 DOWN (FE) Ändring: c) Medlemsmötet beslutar om val av styrelseledamöter varje hel- och halvår. Medlemsmötet kan utesluta en eller flera ledamöter under hela kalenderåret. nils.sjoqvist 
3 DOWN a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter.
4 UP (FE) Ändring: a) Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, en kassör och en representant från Arbetsavdelningen.
5 UP (FE) Ändring: b) Styrelsen får högst bestå av elva ledamöter, elva suppleanter, en kassör och tre representanter från Arbetsavdelningen.
6 DOWN (FE) Tillägg: i) Utesluts hela styrelsen eller ordinarie valda styrelseledamöter är färre än tre stycken skall ett nyval av styrelseledamöter ske.
7 DOWN e) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet.
8 DOWN f) 4 dagar innan möte är sista dagen för att lägga upp nya förslag på punkter att ta upp på mötet.
9 DOWN g) Antalet ledamöter och antalet möten för kommande mandatperiod beslutas av styrelsen på deras sista styrelsemöte.
10 DOWN d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.
11 DOWN h) Styrelsens suppleanter ska vara standby på styrelsemöten.
12 DOWN b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period.
13 DOWN c) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning.

π