OO2020: § 5 Styrelse

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.28.
Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-04 19.28
Typ Prioritet
Röstberättigade313
Röster 33 (10.5%)
Direkta röster 25 (8.0%)
Avstår1 (0.3%)
Avslutning (FDO) Ändring: 5.1 Styrelsens sk...

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP (FDO) Ändring: 5.1 Styrelsens skall bestå av minst två ledamöter samt en suppleant till fem ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi refererar till förbundets, föreningar ansvarar för sin egen ekonomi. Mikael Nordfors 
2 UP (FDO) Tillägg: 5.2 Styrelsemedlemmar kan bytas ut genom enkel majoritet i förbundet och föreningar.
3 DOWN (FE) Ändring: Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. Thomas Larsson nils.sjoqvist Johan Palmaer 
4 DOWN Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. Styrelsen ska bestå av minst två ledamöter samt en suppleant.
5 DOWN (FE) Tillägg: Styrelsens fattar beslut om partiets stadgar och reglementen. (tillfälligt införskaffad men som längst till årsskiftet 2022)
6 UP (NyDD) Status Quo Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 

π