Val av 3 Valförrättare

Uppdragsbeskrivning 1) Skyldighet att hjälpa medlemmar med formulering av förslag så att de följer reglementet. 2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente. 3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden. Befogenheter: 1) Skapa omröstningar 2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet 3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet 4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande 5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande 6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar” Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.” Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering. Omsättning sker efter behov vid varje nytt kvartal, dock kan max en valförrättare bytas ut per tillfälle. Vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet. Valförrättare som anses missbruka sin position kan omsättas i förtid genom separat omröstning i medlemsmötet. För att hålla omröstningen uppdaterad med aktuella kandidater så bör den kontinuerliga omröstningen ersättas med en ny senast när någon av de tre ledande alternativen ej kandiderar till rollen.
Område DD Riks
Skapat av nils.sjoqvist
2019-12-04 19.56
Typ Prioritet
Röstberättigade311
Röster 26 (8.4%)
Direkta röster 18 (5.8%)
Avstår3 (1.0%)
Avslutas Inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Nils Sjöqvist Thomas Larsson Johan Palmaer Thimmy Bågfelt 
2 DOWN Jesper Ek Jonas Liljegren nils.sjoqvist 
3 DOWN Mikael Nordfors Bo Wennström Mikael Engvall Mikael Nordfors 

π