OO2020: §4 Medlemsmöte

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.09.
Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.09
Typ Prioritet
Röstberättigade303
Röster 22 (7.3%)
Direkta röster 15 (5.0%)
Avstår2 (0.7%)
Avslutning 4.1 Medlemsmötet är partiets hög...

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP 4.1 Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Thimmy Bågfelt 
2 UP (FDO) Ändring: 4.1 till Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. Föreningar (där det max får finnas en per kommun eller stadsdelsnämndsområde) räknas som lokalt förankrade arbetsgrupper, medan Direktdemokraterna i helhet utgör förbundet. Mikael Nordfors 
3 DOWN (FE) Ändring: 4.1 till Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. (Tillfälligt avskaffad men som längst till årsskiftet 2022)
4 UP 4.2 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgats.
5 UP 4.3 Delegering är tillåten om inget annat stadgats.
6 DOWN 4.4 Årsberättelse, revision och frågor om ansvarsfrihet behandlas årligen vid fasta och i god tid förannonserade datum på Medlemsmötet.

π