OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet"

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.31.
Förslagna regler:

1. Syfte & målsättning
1. Syftet med medlemsmötet är att ge medlemmarna den yttersta makten i organisationen.
1.2 Medlemsmötet ansvarar för att styrelsen arbetar efter partiets syfte och målsättning.

2. Befogenheter
2.1 Ogiltigförklara styrelsebeslut eller beslut från arbetsgrupper
2.2 Avsätta en eller flera styrelseledamöter
2.3 Avsätta hela styrelsen
2.4 Varje enskild medlem kan söka stöd för att ogiltigförklara ett beslut av styrelsen eller arbetsgruppen samt avsätta styrelseledamöter från medlemmarna via forumet, i enighet med reglementet.”


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.31
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 21 (6.7%)
Direkta röster 14 (4.5%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning 1.1 Syftet med medlemsmötet är a...

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 IN 1.1 Syftet med medlemsmötet är att ge medlemmarna den yttersta makten i organisationen. Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist 
2 UP 2.4 Varje enskild medlem kan söka stöd för att ogiltigförklara ett beslut av styrelsen eller arbetsgruppen samt avsätta styrelseledamöter från medlemmarna via forumet, i enighet med reglementet.” Mikael Nordfors 
3 DOWN 1.2 Medlemsmötet ansvarar för att styrelsen arbetar efter partiets syfte och målsättning. Thimmy Bågfelt 
3 DOWN 2.1 Ogiltigförklara styrelsebeslut eller beslut från arbetsgrupper
4 DOWN 2.2 Avsätta en eller flera styrelseledamöter
5 DOWN 2.3 Avsätta hela styrelsen

π