OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen"

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.40.
Förslagna regler:

"Arbetsavdelningen är samlingsplatsen för partiets arbetsgrupper & länsavdelning. Det är här representant för varje enskild arbetsgrupp och varje DD län samlas för att delegera vidare arbetsuppgifterna som styrelsen har delegerat till arbetsavdelningen.

Syfte & målsättning
1. Syftet med Arbetsavdelningen är att delegera styrelsens arbetsuppgifter för genomförandet av styrelsebeslut.
2. Arbetsavdelningen skall se till att arbetsgrupperna följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt.
3. Arbetsavdelningen ska se till att styrelsebeslut genomförs och är tillgänglig för medlemmarna.

Befogenheter
1. Tillsätta arbetsledare för varje arbetsgrupp.
2. Öka eller minska antalet arbetsgrupper och undergrupper för arbetsgrupperna efter behov.

Val av Arbetsledning
1. Arbetsavdelningen består av en representant från varje arbetsgrupp och varje DD Län.
2. Personen som ska representera arbetsgruppen eller DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.
3. Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild arbetsgrupp och DD Län efter behov.”


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.40
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 17 (5.4%)
Direkta röster 12 (3.8%)
Avstår5 (1.6%)
Avslutning Arbetsavdelningen är samlingspla...

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Arbetsavdelningen är samlingsplatsen för partiets arbetsgrupper & länsavdelning. Det är här representant för varje enskild arbetsgrupp och varje DD län samlas för att delegera vidare arbetsuppgifterna som styrelsen har delegerat till arbetsavdelningen. Thomas Larsson Johan Palmaer 
2 DOWN 1.1 Syftet med Arbetsavdelningen är att delegera styrelsens arbetsuppgifter för genomförandet av styrelsebeslut.
2 UP 1.2. Arbetsavdelningen skall se till att arbetsgrupperna följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt.
3 UP 1.3. Arbetsavdelningen ska se till att styrelsebeslut genomförs och är tillgänglig för medlemmarna.
4 UP 2.1. Tillsätta arbetsledare för varje arbetsgrupp.
5 DOWN 3.1. Arbetsavdelningen består av en representant från varje arbetsgrupp och varje DD Län.
6 DOWN 3.2. Personen som ska representera arbetsgruppen eller DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.
7 DOWN 3.3. Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild arbetsgrupp och DD Län efter behov.
8 UP 2.2. Öka eller minska antalet arbetsgrupper och undergrupper för arbetsgrupperna efter behov.

π