OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen"

Den här omröstningen avslutades 2019-12-30 18.53.
Förslagna regler:

"1. Länsavdelningen är samlingsplatsen för alla DD län.
2. Representanter från varje DD län utgör länsavdelningen. 3. Varje representant i länsavdelningen sitter även i arbetsavdelningen.

Syfte & målsättning
1. Länsavdelningen syfte är att vara en samlingsplats för Direktdemokraternas län och kommuner.
2. Länsavdelningen ansvarar för att se till att länen och kommunerna arbetar efter partiets syfte och målsättning, följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt för länsavdelningen samt dom arbetsuppgifterna styrelsen eller arbetsavdelningen utger.

Befogenheter
1. Skapa rikstäckande kampanjer och aktiviteter
2. Ställa upp i lokala val och ta fram representanter
3. Skapa lokala folkomröstningar
4. Styrelsen har befogenheter att komplettera listan.

Val av Länsledning
1. Länsavdelningen består av en representant från varje DD Län.
2. Personen som ska representera DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.
3. Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild DD Län efter behov.”


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-16 18.53
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 17 (5.4%)
Direkta röster 12 (3.8%)
Avstår4 (1.3%)
Avslutning 1.2. Länsavdelningen ansvarar fö...

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP 1.2. Länsavdelningen ansvarar för att se till att länen och kommunerna arbetar efter partiets syfte och målsättning, följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt för länsavdelningen samt dom arbetsuppgifterna styrelsen eller arbetsavdelningen utger. Thomas Larsson Johan Palmaer 
2 UP 3.1. Länsavdelningen består av en representant från varje DD Län.
3 UP 2.3. Skapa lokala folkomröstningar
4 DOWN 2. Representanter från varje DD län utgör länsavdelningen. 3. Varje representant i länsavdelningen sitter även i arbetsavdelningen.
5 DOWN 1. Länsavdelningen är samlingsplatsen för alla DD län.
6 UP 3.2. Personen som ska representera DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.
7 DOWN 1.1. Länsavdelningen syfte är att vara en samlingsplats för Direktdemokraternas län och kommuner.
8 DOWN 2.1. Skapa rikstäckande kampanjer och aktiviteter
9 DOWN 2.2. Ställa upp i lokala val och ta fram representanter
10 DOWN 3.3. Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild DD Län efter behov.
10 DOWN 2.4. Styrelsen har befogenheter att komplettera listan.

π