OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare

Den här omröstningen avslutades 2019-12-31 21.04.
Förslaget lyder:

"Låter tillfälligt Moderatorerna ta över Valförättare och Regelskötare ansvarsområde (som längst till 2022)."

Godkänner medlemsmötet förslaget?

Här kommer länkar till alla förtroendeuppdragen:

Moderator: https://direktdemokraterna.se/moderator/
Valförättare: https://direktdemokraterna.se/valforrattare/
Regelskötare: https://direktdemokraterna.se/regelskotare/


Följande omröstning är en del av Organisationsomröstningen 2020.

Enligt medlemsbeslut 2019-11-14 om paketomröstning är förslagen uppdelade.

Förslagen som är noterade är:

Förslagen som jag har noterat är:

1.Förminska för att effektivisera (FE)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

2.Traditionella Modellen: Byggd för att få saker gjort (TM)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

3.Nystart för DD (NyDD)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

4.Flytande demokrati som organisationsmodell (FDO)
Diskussionslänk
Fullständigt förslag

Alla medlemmar har rätt att lägga upp egna förslag i dom pågående OO2020.
Regelskötaren är ansvarig utförare för inskrivning vid regeländring, annars är förslagsställaren ansvarig utförare om inget annat anges.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2019-12-17 21.04
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 27 (8.7%)
Direkta röster 20 (6.4%)
Ja9 (2.9%)
Avstår5 (1.6%)
Nej13 (4.2%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

59.1%13 Nej 5 Avstår 40.9%9 Ja
Din delegat Thomas Larsson har röstat Nej åt dig.
Delegater Delegater
Thomas Larsson
Johan Palmaer
nils.sjoqvist
Mikael Nordfors
Thimmy Bågfelt

π