Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål?

Den här omröstningen avslutades 2020-01-13 18.24.
Idag har alla i Sverige har rätt att lämna svar på politiska frågor som är ute på remiss. En remiss är när ett departement frågar olika aktörer i samhället vad de tycker om ett politiskt förslag. Vanligen är det intresseorganisationer, kommuner med flera. Men alla har rätt att komma in med sina åsikter. Det används dock inte av folk för att få vet om att rätten finns. Alla remissvar beaktas.

Arbetsgruppen DD folkets remissvar har bildats i syfte att, på DDs sociala plattformar, lägga upp publika omröstningar baserade på intressanta remisser. Om tillräcklig många svarar/röstar så skickar arbetsgruppen in resultatet från omröstningen i ett remissvar till berörd instans.

Omröstningen handlar om att ge gruppen tillgång till alla DDs plattformar såsom sociala medier och forum för att lägga upp och annonsera publika omröstningar.

Ansvar: Thomas Larsson ansvarar för utförandet genom arbetsgruppen DD folkets remissvar.

Omröstningsfråga: Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål?

Område DD Riks
Skapat av nils.sjoqvist
2019-12-30 18.24
Typ Ja/Nej
Röstberättigade303
Röster 25 (8.3%)
Direkta röster 20 (6.6%)
Ja25 (8.3%)
Avstår0 (0.0%)
Nej0 (0.0%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

0.0%0 Nej 0 Avstår 100.0%25 Ja
Din delegat Thomas Larsson har röstat Ja åt dig.
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
nils.sjoqvist
Thimmy Bågfelt

π