Kräva två separata omröstningar för upplösning av partiet

Den här omröstningen avslutades 2020-11-23 11.44.
Idag krävs en omröstning med stöd av 2/3 för att partiet ska upplösas. Ska vi tillägga följande(?):

Om 2/3 röstar för upplösning av partiet skall det krävas att två likalydande beslut med över 2/3 majoritet sker med ett viss* intervall emellan.

*Exakta intervallet i veckor ska röstas om efter följande förslag har bifallit.

Länk till stadgarna: https://direktdemokraterna.se/stadgar/
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2020-08-14 13.48
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 31 (10.0%)
Direkta röster 26 (8.4%)
Ja27 (8.7%)
Avstår1 (0.3%)
Nej3 (1.0%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

10.0%3 Nej 1 Avstår 90.0%27 Ja
Din delegat Thomas Larsson har röstat Ja åt dig.
Delegater Delegater
Bo Wennström Jonas Liljegren
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Mikael Engvall
Thimmy Bågfelt

π