Demokraticentrum i varje kommun

Den här omröstningen avslutades 2020-08-28 13.54.
Ska Direktdemokraterna ställa isg bakom följande förslag som kommer implementeras under 5§ - Partiprogram i Reglementet?

"Genom bifall av följande förslag ställer sig Direktdemokraterna bakom införande av demokraticentrum i varje kommun.

Ett demokraticentrum är en lokal eller utrymme där bland annat politiskt diskussion, åsiktsbildning, medborgarinitiativ och omröstningar skall kunna äga rum.
Demokraticentrumet kan exempelvis finnas i ett bibliotek eller annan offentlig miljö, så länge alla röstberättigade för kommunvalet har rätt till närvaro.

Kommunerna har ett ansvar att säkerställa att demokraticentrumet finns tillgängligt."

Länk till reglementet: https://v2019.direktdemokraterna.se/organisation/reglemente/
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2020-08-14 13.54
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 17 (5.4%)
Ja17 (5.4%)
Avstår3 (1.0%)
Nej2 (0.6%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

10.5%2 Nej 3 Avstår 89.5%17 Ja
Din delegat Thomas Larsson har röstat Ja åt dig.
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer

π