Stödja EU-initiativet "VÄLJARE UTAN GRÄNSER"

Den här omröstningen avslutades 2020-09-11 14.45.
SKA DD OFFICIELLT STÖDJA MEDBORGARINITATIVET “VÄLJARE UTAN GRÄNSER – fullständiga politiska rättigheter för EU-medborgare”?

Förslaget handlar kort om följande:

– Avlägsna hinder för registrering av EU-medborgare som röstar och ställer upp i europeiska och lokala val antingen i sitt bosättningsland eller ursprungsland.

– Bekräfta allmän rösträtt som en grundläggande rättighet och värdering. EU-medborgare bör ha rätt att välja om de vill rösta i sitt bosättningsland eller ursprungsland vid alla val och folkomröstningar.

– Undersöka effekterna av en sådan genuin europeisering av rösträtten, de nödvändiga skyddsåtgärderna och hur de skulle kunna inbegripa tredjelandsmedborgare. Dessa reformer tar bort en skamfläck för den europeiska demokratin och banar väg för en gränsöverskridande politik.

länk: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000002_sv 1
Hemsidan: https://voterswithoutborders.eu/
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2020-08-28 14.45
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 23 (7.4%)
Direkta röster 17 (5.4%)
Ja13 (4.2%)
Avstår5 (1.6%)
Nej5 (1.6%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

27.8%5 Nej 5 Avstår 72.2%13 Ja
Din delegat Thomas Larsson har röstat Ja åt dig.
Delegater Delegater
Bo Wennström Thomas Larsson

π