Tidsintervall för Upplösning (Del 2)

Med 93.3% fick följande förslag bifall och kommer skrivas in i stadgarna:

"Om 2/3 röstar för upplösning av partiet skall det krävas att två likalydande beslut med över 2/3 majoritet sker med ett viss* intervall emellan."

I följande omröstning ska intervallet bestämmas.
Skriv en siffra för det antal veckor på intervall du önskar.

Länk till stadgarna: https://direktdemokraterna.se/stadgar/

Länk till upplösnings-omröstningen: https://direktdemokraterna.medlemsforum.se/t/krava-tva-separata-omrostningar-for-upplosning-av-partiet/412/23
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2020-11-26 15.53
Typ Median
Röstberättigade311
Röster 24 (7.7%)
Direkta röster 17 (5.5%)
Avstår0 (0.0%)
Median52
Medelvärde46.25
Standardavvikelse23.86
Avslutas Ca 2021-04-19 10.43

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Medianvärde: 52

Delegater

Bo Wennström röstade 3
Thomas Larsson röstade 52
Magnus Gustavsson röstade 52

π