10: Kan vi lägga Redovisningsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna?

Den här omröstningen avslutades 2014-11-20 21.16.
Revisionsberättelse
Undertecknade är revisorer för partiet Aktiv Demokrati (numera Direktdemokraterna) för verksamhetsåret 2013. Vi har granskat kassörens redovisning och har intet att anmärka. Vi anser att verksamhetsåret 2013 är tillbörligt redovisat och att redovisningen för 2013 är godkänd.

Hindås 2014-10-20
Roger Persson
Revisor

Hindås 2014-10-20
Magnus Gustavsson
Revisor

Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-11-06 20.40
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 61 (19.6%)
Direkta röster 52 (16.7%)
Ja61 (19.6%)
Avstår0 (0.0%)
Nej0 (0.0%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

0.0%0 Nej 0 Avstår 100.0%61 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π