17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B)

Den här omröstningen avslutades 2014-11-24 20.34.
PLAN B

I denna omröstning lyder 3 alternativ på modell för Stadgar. Detta är en prioritetsomröstning viket innebär att ni röstar genom att dra det förslag ni anser är lämpligt till den gröna zonen. 

FÖRSLAG 1:
NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI: 
En arbetsgrupp för att ta fram nya avskalade normalstadgar med direktdemokratiska element bildas av mötesordföranden. Sådana stadgar gör det möjligt att efter mötet fortsätta arbetet via GOV att utveckla organisationsformer och stadgar. Detta bordlägger automatiskt alla stadgepåverkande frågor. Normalstadgar innehåller det hittills beslutade stadgepåverkande frågor. 


FÖRSLAG 2
BORDLÄGGA:
Mötet kan bordlägga alla punkter gällande stadgar och arbetsgrupper. I detta fall gäller de stadgar som redan röstats igenom.


FÖRSLAG 3
AJOURNERING: 
Mötet kan ajournera sig i en t.ex. en månad. Det ger mera tid för möten och framförallt faktainhämtning och kunskapsdelning gällande organisationer, stadgar, hur man motiverar människor, aktivism, ledarskap och andra modeller för att organisera kampanjande mm. 

FÖRSLAG 4
AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-11-10 20.31
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 57 (18.3%)
Direkta röster 50 (16.0%)
Avstår6 (1.9%)
Avslutning NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 IN NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI Bo Wennström Thomas Larsson 
2 UP Avgör allt i GOV Jonas Liljegren Magnus Gustavsson 
3 UP AJOURNERING
4 UP Ajournera stadgar, få igång DD under tiden
5 DOWN AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
6 DOWN Välj en styrelse som organiserar arbetet.
7 DOWN BORDLÄGGA Johan Palmaer 

π