00/H: Ska vi ha moderatorer?

Den här omröstningen avslutades 2014-12-11 02.47.
Ska vi ha moderatorer vars uppgift det är att se till att debattreglerna följs?
Om du röstar ja i denna omröstning röstar du ja till förslaget i sin helhet.
Nuvarande debattregler:
DEBATT OCH SAMTALSREGLER i DD – forum och på möten
Reglerna är att undvika detta:
- inlägg som bryter mot svensk lag
- lögn eller förtal
- hot eller trakasserier
- svordomar eller obscena ord
- nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet
- personangrepp eller ärekränkande inlägg
- kommersiella budskap
- uppmaningar till brott
- obehörig publicering av upphovsrättskyddat material.
- länkar till sajter med ovanstående innehåll
- Ironi/sarkasm/raljans etc.
/// SLUT DEBATTREGLER

Beskrivning av moderatorrollen:
- En moderator kan ta bort eller redigera inlägg som bryter mot reglerna.
- När moderatorn raderar eller redigerar ett inlägg skriver moderatorn en kommentar i inlägget eller på lämplig plats i tråden med motivering till varför inlägget redigerades. Moderatorn meddelar även den som brutit mot reglerna att den gjort det.
- Vid grova övertramp mot reglerna utfärdas en varning till medlemmen. Vad som är grova övertramp är det moderatorns roll att bedöma.
- Efter tre varningar kan medlemmen bli aktuell för uteslutning. Huruvida en medlem utesluts eller ej beslutas genom medlemsomröstning i GOV. Det är moderatorns uppgift att lyfta uteslutningsärendet i GOV.
- Ifall någon som brutit mot reglerna anser sig orättvist behandlad överklagar vederbörande beslutet i följande ordning:
1. Moderatorgruppen
2. Styrelsen
3. Medlemmarna
- Anledningen till ovan ordning är att skydda medlemmens integritet så långt det är möjligt.
- Missbrukar en moderator sin roll kan denne fråntas sin roll. Samma ordning som ovan överklaganordning gäller ifall en moderator missbrukat sin roll.
Område DD Riks
Skapat av 10024
2014-11-27 02.29
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 59 (18.9%)
Direkta röster 50 (16.0%)
Ja46 (14.7%)
Avstår4 (1.3%)
Nej9 (2.9%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

16.4%9 Nej 4 Avstår 83.6%46 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π