00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare

Den här omröstningen avslutades 2014-12-12 21.54.

Mötesledarnas uppgift blir att administrera och leda årsmötet framåt. I det ingår följande:

1. Lägga upp omröstningar i GOV.

2. Klubba beslut som tagits utanför GOV (i de fall där vi är eniga utan omröstning).

3. Försäkra att omröstningsformuleringar är objektiva.

4. Uppdatera dagordningen.

5. I första hand lösa eventuella nya frågeställningar och problem som dyker upp under mötets gång genom att samarbeta och finna en lösning med hjälp av de andra mötesfunktionärerna.

6. I frågor där konsensus (100% enighet) inte nås bland mötesledarna tillfrågas medlemmarna.

7. Vänder sig medlemmarna mot ett beslut mötesledarna tagit - är det medlemmarna som bestämmer genom omröstning om 3 dagar.

Tre mötesledare kommer att utses genom personval i en separat prioritetsomröstning.

Område DD Riks
Skapat av Joakim Sigvald
2014-11-28 20.59
Typ Ja/Nej
Röstberättigade141
Röster 62 (44.0%)
Direkta röster 52 (36.9%)
Ja46 (32.6%)
Avstår6 (4.3%)
Nej10 (7.1%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

17.9%10 Nej 6 Avstår 82.1%46 Ja
Delegater Delegater
Johan Palmaer
Joakim Sigvald
Thomas Larsson
Magnus Gustavsson

π