13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att:

Den här omröstningen avslutades 2014-12-14 20.01.
* Granska de frågor ev styrelseskick vill sekretessbelägga och avgöra om det är befogat.
* Upplysa styrelseskicket (inkl arbetsgrupper) när de anser verksamhet är emot stadgarna eller att en fråga bör lyftas till GOV.
* Reagera om frågeställningar i GOV är olämpliga (icke objektiva).
* Förslå omval till förtroendeposter som inte fungerar.
* Granska att arbete och beslut i grupperna redovisas för transparens i partiet.
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-11-30 19.43
Typ Ja/Nej
Röstberättigade259
Röster 53 (20.5%)
Direkta röster 40 (15.4%)
Ja11 (4.2%)
Avstår11 (4.2%)
Nej31 (12.0%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

73.8%31 Nej 11 Avstår 26.2%11 Ja
Delegater Delegater
Johan Palmaer
Joakim Sigvald
Thomas Larsson
Magnus Gustavsson
Bo Wennström
Jonas Liljegren

π