13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att:

Den här omröstningen avslutades 2014-12-14 20.01.
* Granska de frågor ev styrelseskick vill sekretessbelägga och avgöra om det är befogat.
* Upplysa styrelseskicket (inkl arbetsgrupper) när de anser verksamhet är emot stadgarna eller att en fråga bör lyftas till GOV.
* Reagera om frågeställningar i GOV är olämpliga (icke objektiva).
* Förslå omval till förtroendeposter som inte fungerar.
* Granska att arbete och beslut i grupperna redovisas för transparens i partiet.
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-11-30 19.43
Typ Ja/Nej
Röstberättigade292
Röster 51 (17.5%)
Direkta röster 39 (13.4%)
Ja12 (4.1%)
Avstår11 (3.8%)
Nej28 (9.6%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

70.0%28 Nej 11 Avstår 30.0%12 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson
Bo Wennström
Johan Palmaer
Thomas Larsson
Jonas Liljegren

π