Ska vi ersätta våra stadgar med alternativ B?

Den här omröstningen avslutades 2015-06-07 23.59.
Ska vi ersätta stadgarna för Direktdemokraternas riksorganisation med "alternativ B" som finns här: http://medlem.direktdemokraterna.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/dd-stadgar-2015-alternativ-b.pdf

För ändring av våra stadgar krävs minst två tredjedels majoritet, eller enkel majoritet i två på varandra följande omröstningar med minst tre månaders mellanrum.

Om denna omröstning får ja med två tredjedels majoritet kommer de nya stadgarna att gälla från och med omröstningens avslutande.

Område DD Riks
Skapat av Jonas Liljegren
2015-06-01 20.32
Typ Ja/Nej
Röstberättigade225
Röster 45 (20.0%)
Direkta röster 25 (11.1%)
Ja36 (16.0%)
Avstår8 (3.6%)
Nej1 (0.4%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

2.7%1 Nej 8 Avstår 97.3%36 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson
Joakim Sigvald

π