Ska följande stadgeändringar genomföras?

Den här omröstningen avslutades 2015-07-01 17.49.
Ändring 1:

Nuvarande lydelse:

1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt samt rätten att delegera sin röst.

Ändras till:

1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

——-Slut ändring 1—————–

Ändring 2:

Nuvarande lydelse:

4.3 Medlem har rätt att delegera sin röst i varje fråga om inget annat stadgats.

Ändras till:

4.3 Medlem har rätt att delegera sin röst i varje fråga om inget annat beslutats. Lokalföreningar har dock möjlighet att välja vilket som skall användas i den lokala verksamheten; direktdemokrati eller direktdemokrati med möjlighet till delegering.

——-Slut ändring 2———————–

Det finns ett par olyckliga missförstånd i den text som lagts ut för det vinnande alternativet när vi röstade om de nya stadgarna tidigare i vår, vilket jag sammanfattat här:

B

§1: Mindre ändring i inledningen: ”Vill demokratisera..”

§2: Saknas regel för utträde

§5: Delen om personliga mandat ska bort. Det ska vara minst 5 leadmöter, inte 2.

§1 behöver justeras utöver ovan angivet angående delegeringar.

Ändring 3:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Syfte 1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.

1.2 Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet.

1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt samt rätten att delegera sin röst.

Ändras till korrekt text, alltså inklusive delen 1.4 som jag skrivit om ovan:

§ 1 Syfte

1.1 Direktdemokraterna vill demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.

1.2 Direktdemokraterna är ett politiskt parti som ställer upp i allmänna val till politiska församlingar.

1.3 Partiets mandat ska uteslutande användas för att manifestera medlemmarnas och alla röstberättigades politiska vilja, så som den uttrycks genom partiets e-demokrati-plattform, samt att överföra relevant information för användning i nämnda plattform. I denna del måste mandaten förhålla sig neutrala till de politiska frågor som behandlas.

1.4 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

———Slut ändring 3—————-

Mindre ändring om utträde:

Ändring 4:

Nuvarande lydelse:

§ 2 Medlemskap

2.1 Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet.

2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.

Ny lydelse:

§ 2 Medlemskap

2.1 Alla som stödjer partiets syfte och respekterar dess regler är välkomna som medlemmar. Medlem medrösträtt i allmänna val har rösträtt på Medlemsmötet.

2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela medlemsansvarig.

2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiets syfte kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.

——————-Slut ändring 4—————-

Mindre ändring om styrelse:

Ändring 5:

Nuvarande lydelse:

§ 5 Styrelse Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen tecknar partiets firma och ansvarar för partiets ekonomi. Styrelsen ska bestå av minst två ledamöter samt en suppleant.

Ny lydelse:

§ 5 Styrelse

Medlemsmötet utser styrelsen och definierar styrelsens mandat. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen tecknar partiets firma enligt beslut av Medlemsmötet.

———-Slut ändring 5———————–

Område DD Riks
Skapat av 10024
2015-06-17 17.49
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 58 (18.6%)
Direkta röster 36 (11.5%)
Ja15 (4.8%)
Avstår8 (2.6%)
Nej35 (11.2%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

70.0%35 Nej 8 Avstår 30.0%15 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Thomas Larsson
Magnus Gustavsson

π