Alla röster

Röst-ID Röst Delegat Datum
00494d4a073d35dac9fc7afe64ada55d
1Inga
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
- 2019-03-14 01.06
007257913ba664f37ba514273948ba98 -
015bcff9faddbfe5e6e8c5a8aa73b846 -
02d63e984e1af844bb6d7a024c01c4ff -
0435520d0a44e16cbd4f2d4a961b549c -
04a03476919fd6b299bf9ceb813e9e9c -
050521ef809ab28e9dd5efb11499e252
3Alla folkomröstningar ska vara b...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Utveckling och prövning av röstn...
-2 Alla utredningar inför lagförsl...
-3Mindre EU-överstatlighet
-4Tjänstemannaansvar
-5Regler kring politiker i jävsitu...
-6Politikerpensioner bör begränsas...
-716 år som ny rösträttsålder
-8Hårdare reglering av lobbyism, m...
-9Namninsamlingar via internet ska...
-10Maxtid på politiska uppdrag
- 2016-04-28 12.37
054713d68e3a1375c9a413a30f8ec6b0 -
069cec64943b940f6347ce8b61c52edc Avstår - 2018-08-22 17.54
06b0efe67b026ba0651d4d5f467ee00f -
074a4ce881de33f4ac67bc01ff67f5ef -
074a58be09b64317fe19b8a6b19ef914 -
08e3246884542aaaecf8640b69676cdc -
091400fba2696afa92099381fedd4376
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Skapa en sjukvård styrd av medbo...
3Alla folkomröstningar ska vara b...
2 Alla utredningar inför lagförsl...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
- 2018-11-17 22.12
098a6e16d15f223af56de9aa43c0f218
14Regler kring politiker i jävsitu...
13Maxtid på politiska uppdrag
12Ekonomisk demokrati - staten ska...
11 Alla utredningar inför lagförsl...
10Hårdare reglering av lobbyism, m...
9Utveckling och prövning av röstn...
8Alla folkomröstningar ska vara b...
7Folkomröstning vid grundlagsändring
6Tjänstemannaansvar
5Mindre EU-överstatlighet
4100.000 medborgare ska kunna tvi...
3de folkvalda måste kunna avsätta...
2Namninsamlingar via internet ska...
1Politikerpensioner bör begränsas...
-116 år som ny rösträttsålder
- 2016-10-14 10.49
09cb5dd8a480b2461584b753b26f66cf -
0b82aef77e4c8278e574003a76f054b6 -
0bb1f837ac49ddb874a762bf0563c7c8 -
0bf11ec8f99b92c3b946725a4b48c6f6
5Politikerpensioner bör begränsas...
4Tjänstemannaansvar
3Utveckling och prövning av röstn...
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
- 2018-08-07 22.19
0d70139752b08fc5b5f56272bc21be88
5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
4de folkvalda måste kunna avsätta...
3Politikerpensioner bör begränsas...
2 Alla utredningar inför lagförsl...
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2018-08-28 19.23
0d86f2fac617ff25106b3b5e185b5cf6 -
0d9960d973f638456ab3d743c84b90b4
16Driv en kampanj mot Politisk Kor...
15de folkvalda måste kunna avsätta...
14100.000 medborgare ska kunna tvi...
13 Alla utredningar inför lagförsl...
12Tjänstemannaansvar
11Alla folkomröstningar ska vara b...
10Folkomröstning vid grundlagsändring
9Skapa en sjukvård styrd av medbo...
8Hårdare reglering av lobbyism, m...
7Mindre EU-överstatlighet
6Namninsamlingar via internet ska...
5Regler kring politiker i jävsitu...
4Status quo
3Ekonomisk demokrati - staten ska...
2Utveckling och prövning av röstn...
1Politikerpensioner bör begränsas...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Maxtid på politiska uppdrag
- 2018-07-06 00.33
0e19af35fa18ca84f25b3a2bf84ffcf8 -
0f8286cef9a70d42778b9d8d2c7c1fd3 -
0f899451f88ea1932b5c37b7da2c07e1 -
0fd9aae49f23023c47b6db47e64e77a0
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4de folkvalda måste kunna avsätta...
3Utveckling och prövning av röstn...
2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
1Namninsamlingar via internet ska...
- 2019-12-03 20.38
10676391950598b902b23fe9f47588b1
1Tjänstemannaansvar
- 2018-11-25 10.31
11275d8fbb561303eb7e8604763b963b -
114abef096624b9c8e386f244f191329 -
11ccfddf491a1d16d837b8917459aa69 Avstår - 2019-12-11 22.39
1282db93378c7668533633ba85074c2d -
12e7c4233116a9ceea6cb0d94e495467 -
13bb7916561a6a53031e4d6bbe21bd8d
10100.000 medborgare ska kunna tvi...
9Namninsamlingar via internet ska...
8Alla folkomröstningar ska vara b...
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Regler kring politiker i jävsitu...
5Mindre EU-överstatlighet
4Maxtid på politiska uppdrag
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Utveckling och prövning av röstn...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
- 2016-04-27 22.44
141109324e9ad49da3a447686bd7adcc -
160efef040a245eeeaa09cb2b5b6842c
6Hårdare reglering av lobbyism, m...
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Tjänstemannaansvar
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Ekonomisk demokrati - staten ska...
1Regler kring politiker i jävsitu...
- 2017-09-04 17.17
16946c4a0d10972d0dca80fea825c1dd -
16b231eea5d8a2f0de4c0e6d5c37fcd9 -
17e0dd05dd58fdf16ae138ceee6bb0ef
2Inga
1Alla folkomröstningar ska vara b...
- 2016-04-28 21.19
197320c4cbaa7f1e0a799673c78ba6e7 -
1ccb0506e79c3934d003cd47b9833c14 -
1cdc6cebd2d83c508a2afea1fa5aaced -
1e2c2fd8ef1670084d43d8d32808db7b
14Tjänstemannaansvar
13Skapa en sjukvård styrd av medbo...
12Folkomröstning vid grundlagsändring
11Utveckling och prövning av röstn...
10Politikerpensioner bör begränsas...
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Maxtid på politiska uppdrag
7Mindre EU-överstatlighet
6Driv en kampanj mot Politisk Kor...
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Regler kring politiker i jävsitu...
-1Namninsamlingar via internet ska...
-216 år som ny rösträttsålder
-3de folkvalda måste kunna avsätta...
-4Status quo
-5Inga
- 2019-07-10 00.44
20153469608cf6c3a42ca5c1d9288f7b
5Alla folkomröstningar ska vara b...
4100.000 medborgare ska kunna tvi...
3Utveckling och prövning av röstn...
2 Alla utredningar inför lagförsl...
1Mindre EU-överstatlighet
-1Status quo
-2Inga
- 2016-04-27 14.33
20a5cfc5f96d87217f6cd99675b4a896
7Namninsamlingar via internet ska...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Regler kring politiker i jävsitu...
4Maxtid på politiska uppdrag
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1Tjänstemannaansvar
-1de folkvalda måste kunna avsätta...
-2Inga
-3Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-4Ekonomisk demokrati - staten ska...
-5Status quo
-616 år som ny rösträttsålder
- 2019-08-21 18.27
21576fdf55b610115694257698cc46f2
8Alla folkomröstningar ska vara b...
7Namninsamlingar via internet ska...
6100.000 medborgare ska kunna tvi...
5de folkvalda måste kunna avsätta...
4Utveckling och prövning av röstn...
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Tjänstemannaansvar
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-216 år som ny rösträttsålder
- 2018-08-13 16.46
218f033720e7b461368169aecfc62d61 -
22d2d2820937a15ba328c23e27a022d6 -
23a7a2686a91d33f5dd07a57c7a446d8 -
243d1e14ed01328bd6a222f47e81da94 -
25f36fccbe610fd31d94b2e837a3c5a6
11Folkomröstning vid grundlagsändring
10100.000 medborgare ska kunna tvi...
9Mindre EU-överstatlighet
8Namninsamlingar via internet ska...
7Utveckling och prövning av röstn...
6de folkvalda måste kunna avsätta...
5Maxtid på politiska uppdrag
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2Status quo
1Inga
-1Tjänstemannaansvar
-2Hårdare reglering av lobbyism, m...
-3Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-4Politikerpensioner bör begränsas...
-516 år som ny rösträttsålder
-6Regler kring politiker i jävsitu...
-7Ekonomisk demokrati - staten ska...
-8Skapa en sjukvård styrd av medbo...
- 2018-10-13 13.40
25fb1a74c5e94c56ad045fb7b46bc518
12Folkomröstning vid grundlagsändring
11Skapa en sjukvård styrd av medbo...
10Hårdare reglering av lobbyism, m...
9Mindre EU-överstatlighet
8Politikerpensioner bör begränsas...
7Utveckling och prövning av röstn...
6Regler kring politiker i jävsitu...
5Namninsamlingar via internet ska...
4Maxtid på politiska uppdrag
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
1Tjänstemannaansvar
-1de folkvalda måste kunna avsätta...
-216 år som ny rösträttsålder
-3Alla folkomröstningar ska vara b...
-4100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2019-01-20 08.02
265b3cc133b203a57b9fd72debd53ecc
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2Alla folkomröstningar ska vara b...
116 år som ny rösträttsålder
- 2016-04-27 11.21
26ee015676ff4e1231b2797746d0e65a -
2936d5bb7e16a1fc1c8dc47e50c5da4e -
29456cce1bf6e70c8d080c572ec65e88 -
29644e46948e35c5539641a01cc4bac6
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2017-03-03 09.40
296503934b6137564d431ca93f0c22fa
1Inga
- 2018-08-08 12.59
2c385f95730d0f2193a26f62bf737524 -
2f7512eccbcc7f90d0f1ae308db0409e
5Utveckling och prövning av röstn...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Tjänstemannaansvar
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Status quo
-2Namninsamlingar via internet ska...
-316 år som ny rösträttsålder
- 2018-09-05 11.43
306a8354c32ca434cacdcfa94d9a2b68 -
312ed0d28179ac013f15daeee26c5023 -
3186fe7bb730ea46aacfa4a772567f54
8Driv en kampanj mot Politisk Kor...
7Skapa en sjukvård styrd av medbo...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4Tjänstemannaansvar
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
Mikael Nordfors 2018-03-18 08.12
31eee22999aa768222c7aedab21f4f59
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Utveckling och prövning av röstn...
7Folkomröstning vid grundlagsändring
6Tjänstemannaansvar
5de folkvalda måste kunna avsätta...
4Regler kring politiker i jävsitu...
3Mindre EU-överstatlighet
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1Politikerpensioner bör begränsas...
-1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-2Alla folkomröstningar ska vara b...
- 2016-12-08 00.11
3257a243540bb2aed79ecf3d88c2d249
5Utveckling och prövning av röstn...
4Namninsamlingar via internet ska...
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Regler kring politiker i jävsitu...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-2Maxtid på politiska uppdrag
-3Mindre EU-överstatlighet
- 2019-06-02 00.10
32ee7ee6e20a91cedf1db2d0cc7a6688 -
333437ba6db802d9d1b9dfbc878317a4 -
338938a97c5f81a2837b3252ca465427
4Tjänstemannaansvar
3Status quo
2Utveckling och prövning av röstn...
1Politikerpensioner bör begränsas...
-1Inga
-2Mindre EU-överstatlighet
- 2017-01-25 02.11
33c8cfc7b3cb4579824fca9239f73bfa
1Maxtid på politiska uppdrag
- 2018-06-19 23.19
34280d4ab75d9933f867541bc63a1993
5Tjänstemannaansvar
4Skapa en sjukvård styrd av medbo...
3Utveckling och prövning av röstn...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Politikerpensioner bör begränsas...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-2Namninsamlingar via internet ska...
-316 år som ny rösträttsålder
- 2019-08-06 20.50
3464d64588cd9dc51cef837543dc92d8
6Folkomröstning vid grundlagsändring
5Maxtid på politiska uppdrag
4de folkvalda måste kunna avsätta...
3Mindre EU-överstatlighet
2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
1Alla folkomröstningar ska vara b...
- 2018-08-15 21.14
37c4f06c722b1ebe42bdb4d7237d9c9f -
3956d6fac1ada965b86f337448b91777
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2019-07-07 21.45
3a88d9334d4893d36aca89687723d2a7 -
3adc43c0d45453cdd41cf0b459f16e58
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2018-08-29 18.15
3b13d768492a57932b650795defefdfc -
3b2c2a8796cbd6d85d1209a1a0ac74e0 -
3d36002093db887efa7c50e176e07e32 -
3e804a430f0ea33c837b42e3d924b14f
4Mindre EU-överstatlighet
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Utveckling och prövning av röstn...
-1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-2Regler kring politiker i jävsitu...
-316 år som ny rösträttsålder
-4Tjänstemannaansvar
-5Maxtid på politiska uppdrag
-6Status quo
-7Inga
- 2016-04-27 12.56
3f76da47330368e12728fbdd5de029bf
1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-1Inga
-2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-316 år som ny rösträttsålder
-4Status quo
- 2018-09-03 16.12
40fcddeefeef719e70c248fd3d3389f9 -
410100b91d95195230cb1d09168cbbf3 -
42e45b890128393e3103b0a60d0844ca -
432e5d00df4a2d59922847d6750ccebf -
437aff85b028e0652fc6c4d5a129c057 -
43e76d7e0cadfefb9de38b16969db269
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2019-07-11 10.28
443c971c606b04f50eefc41e9b4b3cb5 -
44972e2648bfeee515a3ba90946dd9a3 -
44bdf0e9702031b9a216a1ac232a73b9
11Alla folkomröstningar ska vara b...
10Hårdare reglering av lobbyism, m...
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Mindre EU-överstatlighet
7Utveckling och prövning av röstn...
616 år som ny rösträttsålder
5de folkvalda måste kunna avsätta...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Namninsamlingar via internet ska...
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Regler kring politiker i jävsitu...
- 2017-10-08 18.25
46085ccd0a1d97860c9e7428b32ab544
2Inga
1Status quo
- 2016-05-24 20.13
46698b4582f1fc8d99007518e8dd1cd5
4Mindre EU-överstatlighet
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-3Ekonomisk demokrati - staten ska...
-4Inga
-5Status quo
- 2018-09-18 03.56
47b1e99c5e21c736f6d8b39ee78f1900
7Utveckling och prövning av röstn...
6Regler kring politiker i jävsitu...
5 Alla utredningar inför lagförsl...
4100.000 medborgare ska kunna tvi...
3Alla folkomröstningar ska vara b...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-2de folkvalda måste kunna avsätta...
-3Ekonomisk demokrati - staten ska...
-4Mindre EU-överstatlighet
-5Tjänstemannaansvar
- 2018-05-15 20.31
495052c85c7b9a2a6febfb9d41373765 Avstår - 2018-01-28 20.08
49dda330c661ecd0aa70f0986268474a
3Namninsamlingar via internet ska...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
- 2016-04-27 19.27
4a54ae0a51fe8be92b16b7ba88baff21 -
4aa4b79075d4b552d8934c89b001b9db
11Utveckling och prövning av röstn...
10Ekonomisk demokrati - staten ska...
9Alla folkomröstningar ska vara b...
8Folkomröstning vid grundlagsändring
7de folkvalda måste kunna avsätta...
6Hårdare reglering av lobbyism, m...
5Namninsamlingar via internet ska...
4 Alla utredningar inför lagförsl...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1Tjänstemannaansvar
-1Politikerpensioner bör begränsas...
-216 år som ny rösträttsålder
-3Mindre EU-överstatlighet
-4Maxtid på politiska uppdrag
-5Status quo
-6Inga
- 2017-07-30 21.39
4acd5f63bed29330fbeb53428a60e22c
4Utveckling och prövning av röstn...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Namninsamlingar via internet ska...
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-1Ekonomisk demokrati - staten ska...
-2Status quo
-3Mindre EU-överstatlighet
-416 år som ny rösträttsålder
- 2016-09-18 18.03
4b352ccfca06f152a7542400205fea0e -
4cf6ece7735dc06f058a6285ed1fbb5d
7Ekonomisk demokrati - staten ska...
6Skapa en sjukvård styrd av medbo...
5Hårdare reglering av lobbyism, m...
4Tjänstemannaansvar
3Utveckling och prövning av röstn...
2Politikerpensioner bör begränsas...
1Regler kring politiker i jävsitu...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-216 år som ny rösträttsålder
- 2019-08-13 12.34
4ed25c0d6b56b333a8709fcde83f9927 -
514c52ef806a0554bb5ddad336c88f5b -
518dac5b977d7c428c4b7d44cc213658 -
52d1323812d44748c024a1a43279e71e -
53421faf00391609f45ce14f4a87c6f4 -
56c8a9abb1eada95034726dc8861b538
9Skapa en sjukvård styrd av medbo...
8Tjänstemannaansvar
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Ekonomisk demokrati - staten ska...
5Utveckling och prövning av röstn...
4Mindre EU-överstatlighet
3Maxtid på politiska uppdrag
2Regler kring politiker i jävsitu...
1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Inga
- 2018-08-22 14.25
588eed5840521014b59329526b4439cf
13Maxtid på politiska uppdrag
12Folkomröstning vid grundlagsändring
11Skapa en sjukvård styrd av medbo...
10Alla folkomröstningar ska vara b...
9Utveckling och prövning av röstn...
8Politikerpensioner bör begränsas...
7de folkvalda måste kunna avsätta...
6Ekonomisk demokrati - staten ska...
5Hårdare reglering av lobbyism, m...
4Regler kring politiker i jävsitu...
3Mindre EU-överstatlighet
2 Alla utredningar inför lagförsl...
116 år som ny rösträttsålder
-1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-2Status quo
-3Inga
-4Namninsamlingar via internet ska...
-5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-6Tjänstemannaansvar
- 2018-12-20 23.52
5903df836969afbcec4b8fb27529d2aa -
5950587313e1af64bbd48cdfe8bd35e2
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
- 2019-01-19 07.57
5a54e98941ba0029bc2f5f23e80016f7 -
5dcf3d5002bb2c465eb4a873414de49c -
5e14d5a4b09448dfbe640135bf3a8883 -
5e7b89751ff060421336792a237cc32e
14100.000 medborgare ska kunna tvi...
13Namninsamlingar via internet ska...
12Alla folkomröstningar ska vara b...
11Utveckling och prövning av röstn...
10Tjänstemannaansvar
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Folkomröstning vid grundlagsändring
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Ekonomisk demokrati - staten ska...
5Regler kring politiker i jävsitu...
416 år som ny rösträttsålder
3Politikerpensioner bör begränsas...
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Maxtid på politiska uppdrag
- 2016-12-21 09.59
5f2745b674f4ad72309ba47fb3a154cc -
6013b1ef1d66222c75b0993c0384d8ea -
609449d69af2277dc23f533a8524ede7
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2016-09-28 22.07
62d051e2fbd6d90542217aa0f1962d8f
6de folkvalda måste kunna avsätta...
5Politikerpensioner bör begränsas...
4Namninsamlingar via internet ska...
3Tjänstemannaansvar
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2017-02-09 09.15
62d2c36d6e117fbdfdcc27783f5efeae
1Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2017-01-01 20.06
6339eb14a681cacb3ea2dfc7cb2530a7 -
633d3f1db0f4c4170e75d52fefeecef5
6Tjänstemannaansvar
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4 Alla utredningar inför lagförsl...
3Namninsamlingar via internet ska...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Status quo
-216 år som ny rösträttsålder
- 2016-05-05 21.49
64053c789f09c87959dfbc6ec2ac016b -
64743b4dbd0666fac940314aab03e21b -
64e70292a24f394f61a02aa874c5541f
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2019-08-02 02.55
66a20751adbca2a7c97ceacf7d2ca385 -
6a09f56845c5ae744d18587e254479af
16Ekonomisk demokrati - staten ska...
15de folkvalda måste kunna avsätta...
14100.000 medborgare ska kunna tvi...
13Utveckling och prövning av röstn...
12Folkomröstning vid grundlagsändring
11Alla folkomröstningar ska vara b...
10Tjänstemannaansvar
9Regler kring politiker i jävsitu...
8Maxtid på politiska uppdrag
7Politikerpensioner bör begränsas...
6 Alla utredningar inför lagförsl...
5Mindre EU-överstatlighet
4Hårdare reglering av lobbyism, m...
3Namninsamlingar via internet ska...
2Skapa en sjukvård styrd av medbo...
1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-116 år som ny rösträttsålder
- 2016-10-04 06.54
6a2ebeaf38e8f088b495aa06765d3daa
3Utveckling och prövning av röstn...
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-116 år som ny rösträttsålder
- 2017-11-22 22.30
6a36c9cb82a092008da49687288be6ff -
6b35cd5b0ac0679d3f83fc519ae42948 -
6b6cd2a43dbdc37cb2ab36a2900e9a62
1Mindre EU-överstatlighet
- 2019-09-27 15.48
6cffe194a4d2474a81ef73bab54eb179 -
6d8a7c19f24d6112e1673e6b6eab7f8a
4Utveckling och prövning av röstn...
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1de folkvalda måste kunna avsätta...
- 2017-10-06 19.45
6e01b7e6ba839e76ab20e888d5e2b40a
4Utveckling och prövning av röstn...
3Skapa en sjukvård styrd av medbo...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Inga
- 2019-11-13 09.12
6ed87b09710c94aeb369b7bd1c478af0
6Folkomröstning vid grundlagsändring
5Tjänstemannaansvar
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Ekonomisk demokrati - staten ska...
2Utveckling och prövning av röstn...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
-1Status quo
-2Mindre EU-överstatlighet
-3Maxtid på politiska uppdrag
-4Inga
-5Namninsamlingar via internet ska...
-6Hårdare reglering av lobbyism, m...
- 2018-01-01 12.16
6f4737274989cb96eeff0fcd81bf25ea -
716ed6551646c5f50cf754128d1604fd
4Politikerpensioner bör begränsas...
3Utveckling och prövning av röstn...
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
-116 år som ny rösträttsålder
-2Mindre EU-överstatlighet
-3100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2018-08-07 10.18
7185e128d2db583fb736f33e5932a709 -
71e88215ecb1fb6ba9d3f2591976915c -
732567d73f6a77e41da6ec0f0801aa66 -
738f8c98f094eca3dd1bdb8d603a5a63
6Utveckling och prövning av röstn...
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4de folkvalda måste kunna avsätta...
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Tjänstemannaansvar
1Maxtid på politiska uppdrag
-116 år som ny rösträttsålder
-2Mindre EU-överstatlighet
- 2017-10-01 21.52
74ca92b7c1f6d84d92f10983e28e8090 -
762f210ec465e9887fc093196961f16a -
7773bbbe32bbb9582d81e22fb362c52f
1Inga
-1Tjänstemannaansvar
-2Maxtid på politiska uppdrag
-3Politikerpensioner bör begränsas...
-4 Alla utredningar inför lagförsl...
-5Regler kring politiker i jävsitu...
-6Mindre EU-överstatlighet
-7Hårdare reglering av lobbyism, m...
-816 år som ny rösträttsålder
- 2016-04-27 11.08
77b22c19fb74b71397fb68d7fb4dd04e
2Utveckling och prövning av röstn...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
- 2018-04-05 20.50
792f8a7ad28b298ae76f2014b960af1f -
7a513980e7178c6e42c12affc8bb42d3 -
7b2b265a6b4bfeeafc715c835f7a99cb
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Tjänstemannaansvar
-1Status quo
-216 år som ny rösträttsålder
-3de folkvalda måste kunna avsätta...
-4Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2019-01-16 23.57
7b68c2fc3126942a93837ff0ea1c4ac4
8Driv en kampanj mot Politisk Kor...
7Skapa en sjukvård styrd av medbo...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4Tjänstemannaansvar
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
Mikael Nordfors 2018-03-18 08.12
7c363ae39b76ea424dc4877801c5d4d2 -
7d23475e3ac4c77c728ee0603f3bf6cb -
7e576380041f7028e57e5254b2b059db
1Utveckling och prövning av röstn...
-1Mindre EU-överstatlighet
- 2018-09-01 12.47
7e879ab7cef52de549058e1db0ded51e -
7eb5c20bb14afa1ea30d24764d8eba3a
1 Alla utredningar inför lagförsl...
-1100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2019-04-04 18.53
7f6dfadaf8b6f61e016b8216c33da9e0 -
80ad9dfddd464f35ba07167e3bc25b03
916 år som ny rösträttsålder
8Namninsamlingar via internet ska...
7Folkomröstning vid grundlagsändring
6Ekonomisk demokrati - staten ska...
5Hårdare reglering av lobbyism, m...
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Utveckling och prövning av röstn...
2Politikerpensioner bör begränsas...
1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-1Status quo
-2100.000 medborgare ska kunna tvi...
-3Inga
- 2018-12-12 20.53
810a8666abd527ce3ca7461bd30aec16
1Inga
- 2018-08-28 14.38
818148c44b3de71055894b57cf04497c Avstår - 2016-04-27 10.44
8242973b256c0229e137d8eda171fcbe -
824eb7c42d7800063815774c63d422be -
82c7d02510020e3775e03a5664f6a0da
12Driv en kampanj mot Politisk Kor...
11Folkomröstning vid grundlagsändring
10Mindre EU-överstatlighet
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Namninsamlingar via internet ska...
7de folkvalda måste kunna avsätta...
6100.000 medborgare ska kunna tvi...
5Utveckling och prövning av röstn...
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Tjänstemannaansvar
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Inga
-3Status quo
- 2018-09-08 18.06
8304373f1e1714bedf3dfc4d83cafeb0
3Utveckling och prövning av röstn...
2Folkomröstning vid grundlagsändring
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-116 år som ny rösträttsålder
- 2019-01-04 19.58
83f1a162f948cd356f0d23cc9e848015 -
84688cfef7b3fca2990a61fe2c14583a -
848903996992f0e702a40ff8c32588ef
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2016-04-28 15.22
84d852bccdbbdc6a4fc6f5492272d374
2Inga
1Status quo
- 2016-11-21 17.00
86103c5a05d42928deab5c35ffd44c02 -
8694836af26cef21529072f4b5ec99f2 -
87efa85cebbebf154d67363746f1dd22
10Maxtid på politiska uppdrag
9Regler kring politiker i jävsitu...
8Tjänstemannaansvar
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Folkomröstning vid grundlagsändring
5100.000 medborgare ska kunna tvi...
4 Alla utredningar inför lagförsl...
3Utveckling och prövning av röstn...
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-1Mindre EU-överstatlighet
-216 år som ny rösträttsålder
-3Status quo
-4Inga
- 2016-12-02 16.14
892b5d682feb38a3a0df3c81aababf3d -
8a841597d8deeb373e250d83b2034b8a -
8a9c3acf5d1ec43c3edb5d9e77d0cbea -
8c731269f79c511490a805bd204200a7 -
8d0049aa68f8d5e7b8a3b6b1db0e4009
14Tjänstemannaansvar
13Politikerpensioner bör begränsas...
12Folkomröstning vid grundlagsändring
11Mindre EU-överstatlighet
10100.000 medborgare ska kunna tvi...
9Alla folkomröstningar ska vara b...
8Hårdare reglering av lobbyism, m...
7Regler kring politiker i jävsitu...
6de folkvalda måste kunna avsätta...
5 Alla utredningar inför lagförsl...
4Namninsamlingar via internet ska...
3Utveckling och prövning av röstn...
2Maxtid på politiska uppdrag
1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
- 2017-12-07 10.45
8f60bfcd50f877f630300df0c37a010d
3Namninsamlingar via internet ska...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
Thomas Larsson 2016-04-27 19.27
90dcab74dad179db9a2f827bb7358d71 -
9265d74ba821138f6454b269b148c7f1 -
92b0179743dfe6ccda54bb0c7e7aa5ea -
932ce3eb351764798524de23921d2f89
1Inga
- 2016-05-29 22.50
935319cc2e96962118711eb057b9da61
12Driv en kampanj mot Politisk Kor...
11Tjänstemannaansvar
10Folkomröstning vid grundlagsändring
9Hårdare reglering av lobbyism, m...
8Mindre EU-överstatlighet
7Namninsamlingar via internet ska...
6Utveckling och prövning av röstn...
5100.000 medborgare ska kunna tvi...
416 år som ny rösträttsålder
3Ekonomisk demokrati - staten ska...
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-1Alla folkomröstningar ska vara b...
-2Maxtid på politiska uppdrag
- 2018-09-06 01.46
94188bab8197fefec6f927f8e5b23c5d -
94c089ad35d57af5d6a8bfa334458d67
6Utveckling och prövning av röstn...
5Namninsamlingar via internet ska...
4Skapa en sjukvård styrd av medbo...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Regler kring politiker i jävsitu...
- 2019-11-12 22.40
94ee541ae3377608c431f699777ae837 -
9602f7a556f2f82b09368e00d53c6a6d
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Namninsamlingar via internet ska...
1Utveckling och prövning av röstn...
-1Politikerpensioner bör begränsas...
-2Regler kring politiker i jävsitu...
-3Maxtid på politiska uppdrag
-416 år som ny rösträttsålder
-5 Alla utredningar inför lagförsl...
-6Mindre EU-överstatlighet
-7Status quo
-8Inga
- 2016-04-28 00.32
9b5793320aa48d7c8e4a013c20f246f7
1Mindre EU-överstatlighet
- 2018-07-08 19.52
9b67c4d973dea5daac2f7ab4f803c56f
4Tjänstemannaansvar
3Alla folkomröstningar ska vara b...
2Utveckling och prövning av röstn...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
- 2017-02-08 09.57
9b9aa5004db5cb1fa77bc26b3a9f4954
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
216 år som ny rösträttsålder
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-1Ekonomisk demokrati - staten ska...
-2Mindre EU-överstatlighet
-3 Alla utredningar inför lagförsl...
-4Tjänstemannaansvar
-5Regler kring politiker i jävsitu...
-6Politikerpensioner bör begränsas...
- 2016-06-14 11.52
9bb8db84c5809d6dba0d364d132bd218
6Utveckling och prövning av röstn...
5Alla folkomröstningar ska vara b...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Namninsamlingar via internet ska...
- 2016-05-06 08.56
9bf3813c24afe8400089d265af119dfd Avstår - 2018-06-18 00.11
9c4b3425d3e0858eb9bb177eba3a4ac6 -
9f23fdaf59ab6144fb278e902154b70f
2Tjänstemannaansvar
1Mindre EU-överstatlighet
- 2018-08-09 14.47
9ff765a5ca6581d8fa89c9bc964f0e94 Avstår - 2018-08-27 15.35
a0684ef663c995a6cbddce9c7f003981 -
a0cc1dbf49913dcdb745cfafb265268b
8Utveckling och prövning av röstn...
7Inga
6de folkvalda måste kunna avsätta...
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Status quo
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1Politikerpensioner bör begränsas...
-1Ekonomisk demokrati - staten ska...
-2Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-3Mindre EU-överstatlighet
-4Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-516 år som ny rösträttsålder
- 2018-08-23 12.41
a128e8f539463e08bce6707f2f073f54 -
a169b5e44aa53dc3508f1c2812409a5b -
a3c6f214a3cb795404f588be5a2e01cd -
a488e518829f5f66f8f4f55c90e66855
12Alla folkomröstningar ska vara b...
11Folkomröstning vid grundlagsändring
10Regler kring politiker i jävsitu...
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Politikerpensioner bör begränsas...
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Tjänstemannaansvar
5100.000 medborgare ska kunna tvi...
4Maxtid på politiska uppdrag
3Namninsamlingar via internet ska...
2Utveckling och prövning av röstn...
1Mindre EU-överstatlighet
- 2016-04-27 13.39
a4b483e3185f03f92987c8a82e4115ef -
a50889c542bad84807e408e3fae70349
8Folkomröstning vid grundlagsändring
7Driv en kampanj mot Politisk Kor...
6 Alla utredningar inför lagförsl...
5Skapa en sjukvård styrd av medbo...
4Namninsamlingar via internet ska...
3Alla folkomröstningar ska vara b...
2Politikerpensioner bör begränsas...
1Utveckling och prövning av röstn...
-116 år som ny rösträttsålder
- 2018-06-15 11.41
a58c44804348ee0f34a55bad48298679 -
a5a0fcd822474827d29f97c03e081ed4
9Hårdare reglering av lobbyism, m...
816 år som ny rösträttsålder
7Utveckling och prövning av röstn...
6Namninsamlingar via internet ska...
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Regler kring politiker i jävsitu...
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-2de folkvalda måste kunna avsätta...
-3Ekonomisk demokrati - staten ska...
-4Maxtid på politiska uppdrag
-5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
- 2018-07-03 18.31
a610b6bc9f670da3e8d128f4a03e43c1
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2Mindre EU-överstatlighet
1Namninsamlingar via internet ska...
- 2018-09-01 22.25
a6247b9ddd5e3f670f9fe1d9608e81d0
-1Status quo
-2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-3Inga
-4Ekonomisk demokrati - staten ska...
-5Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-6Politikerpensioner bör begränsas...
-7Mindre EU-överstatlighet
-8Hårdare reglering av lobbyism, m...
- 2016-04-27 21.33
a70779bddc3e5301028f1cfea2024133
7Skapa en sjukvård styrd av medbo...
6Hårdare reglering av lobbyism, m...
5Regler kring politiker i jävsitu...
4100.000 medborgare ska kunna tvi...
3Tjänstemannaansvar
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
- 2018-03-27 16.30
a77848c1ac960dba39b69be4baebb104 -
a891697f69cd6b31638b2b30cd9bd32a
9Mindre EU-överstatlighet
8Namninsamlingar via internet ska...
7Tjänstemannaansvar
6Utveckling och prövning av röstn...
5Politikerpensioner bör begränsas...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Skapa en sjukvård styrd av medbo...
2 Alla utredningar inför lagförsl...
1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-1Ekonomisk demokrati - staten ska...
-216 år som ny rösträttsålder
-3Status quo
-4Inga
- 2019-01-20 14.23
a8de0d7655443ca6d35ad7d8f4485162
8Hårdare reglering av lobbyism, m...
7100.000 medborgare ska kunna tvi...
6Folkomröstning vid grundlagsändring
5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
4Skapa en sjukvård styrd av medbo...
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2Namninsamlingar via internet ska...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
-1Status quo
-2Inga
-3Mindre EU-överstatlighet
- 2018-08-11 23.41
a9883efc054a18d134e0f68d0d0b9f97 -
aa049a212db6457dbfaf00eff3bdc1ce -
aad81c164683bdeb0fef22721c70c7fc -
aadb70cdb26ed5d654ea370a2f3f1fe1
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Utveckling och prövning av röstn...
1Namninsamlingar via internet ska...
-1Mindre EU-överstatlighet
-2Politikerpensioner bör begränsas...
-3Hårdare reglering av lobbyism, m...
-4 Alla utredningar inför lagförsl...
-516 år som ny rösträttsålder
-6Regler kring politiker i jävsitu...
-7Maxtid på politiska uppdrag
- 2016-04-27 12.38
ab9c2b3af2a677fbb04066c173b7f16e
3Utveckling och prövning av röstn...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
- 2018-09-19 07.26
abfe06f7d6a62dbbf868a95ffecfb288 -
ae8d3861ed096fe1910f3b78d8ff9b08
6100.000 medborgare ska kunna tvi...
5Utveckling och prövning av röstn...
4Namninsamlingar via internet ska...
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Mindre EU-överstatlighet
1Regler kring politiker i jävsitu...
- 2016-04-28 11.25
aec8a8a9385a28690bf69d5da19e1f3d -
af12dbcfe35abafb99609614c706b13f
10Utveckling och prövning av röstn...
9Hårdare reglering av lobbyism, m...
8Skapa en sjukvård styrd av medbo...
7Ekonomisk demokrati - staten ska...
6de folkvalda måste kunna avsätta...
5Regler kring politiker i jävsitu...
4Driv en kampanj mot Politisk Kor...
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
-1Status quo
-2Inga
- 2019-01-21 11.29
b086f3a26e372b2b0af80f7cb2256e5f
9 Alla utredningar inför lagförsl...
8Regler kring politiker i jävsitu...
7Utveckling och prövning av röstn...
6Mindre EU-överstatlighet
5Hårdare reglering av lobbyism, m...
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2Tjänstemannaansvar
1Ekonomisk demokrati - staten ska...
-1Status quo
-2Maxtid på politiska uppdrag
-316 år som ny rösträttsålder
- 2016-06-17 15.58
b32e7a2d3fd91bc32ed405d301fe105e -
b4e72e4640eb1b76fb4e6120d5759921
2Utveckling och prövning av röstn...
1Inga
-1Status quo
-2Alla folkomröstningar ska vara b...
-3100.000 medborgare ska kunna tvi...
-4Mindre EU-överstatlighet
-5de folkvalda måste kunna avsätta...
-6Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-7Hårdare reglering av lobbyism, m...
-8Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-9Folkomröstning vid grundlagsändring
-10Tjänstemannaansvar
-11Namninsamlingar via internet ska...
-12Politikerpensioner bör begränsas...
-13 Alla utredningar inför lagförsl...
-14Regler kring politiker i jävsitu...
-1516 år som ny rösträttsålder
-16Maxtid på politiska uppdrag
-17Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2018-08-21 09.57
b641f86e533d7671b8167104f550fa25
6Utveckling och prövning av röstn...
5Tjänstemannaansvar
4Namninsamlingar via internet ska...
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-1Inga
-2de folkvalda måste kunna avsätta...
-316 år som ny rösträttsålder
-4Status quo
-5Maxtid på politiska uppdrag
- 2019-07-08 22.27
b9bb7a6ce04d4a657724254f127d0ea6 -
ba95db224dfb4afe61e8d6f5cbd840b4 Avstår - 2018-08-31 21.57
bae8e6139b4d4bf1004d67c29a39c4a8
12Maxtid på politiska uppdrag
11de folkvalda måste kunna avsätta...
10Driv en kampanj mot Politisk Kor...
9Tjänstemannaansvar
8Utveckling och prövning av röstn...
7Politikerpensioner bör begränsas...
6Regler kring politiker i jävsitu...
5100.000 medborgare ska kunna tvi...
4 Alla utredningar inför lagförsl...
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Namninsamlingar via internet ska...
1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-116 år som ny rösträttsålder
-2Folkomröstning vid grundlagsändring
-3Alla folkomröstningar ska vara b...
-4Mindre EU-överstatlighet
- 2018-08-21 17.40
bc504b309dbce73858ea9aa01cb02875
1Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2019-06-17 20.27
bdb23614ed74c00db3adb4da92ed6400 -
bdef478fb7264495456b20916b48cc95 -
bec4ffa6467aaa73419dfbdf132e27b7 -
bf0aabb1631bff6f2175f6da94e0e0c0
14Utveckling och prövning av röstn...
13Alla folkomröstningar ska vara b...
12Namninsamlingar via internet ska...
11Mindre EU-överstatlighet
10Folkomröstning vid grundlagsändring
9Tjänstemannaansvar
8Politikerpensioner bör begränsas...
7 Alla utredningar inför lagförsl...
6Ekonomisk demokrati - staten ska...
5100.000 medborgare ska kunna tvi...
4Hårdare reglering av lobbyism, m...
3Regler kring politiker i jävsitu...
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Maxtid på politiska uppdrag
- 2017-01-15 04.35
c0a0c0142fc7fbf6ca34d60aa977d5fd -
c0f3fa3e9a6215bfc253514d6400662a
7Ekonomisk demokrati - staten ska...
6Regler kring politiker i jävsitu...
5100.000 medborgare ska kunna tvi...
4Namninsamlingar via internet ska...
3Utveckling och prövning av röstn...
2 Alla utredningar inför lagförsl...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
- 2016-10-03 09.35
c137f19005278c195ba322086aa009e4 -
c13da351e26e8727e12a39232bb24289 -
c16e6704a72eaaa486395c6d0ec72098
5Mindre EU-överstatlighet
4Namninsamlingar via internet ska...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2Utveckling och prövning av röstn...
1Tjänstemannaansvar
- 2016-04-27 18.23
c3e6b749cfe56888965a7f014bf78ba2
6Utveckling och prövning av röstn...
5Regler kring politiker i jävsitu...
4Hårdare reglering av lobbyism, m...
3Tjänstemannaansvar
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
-1Status quo
-2Inga
- 2017-03-19 13.17
c7dff7d9398f1e40dd8473ea786fea9e -
c84e55daa794019218c5ecf821a9dd41 -
c9ff7bb3097bee662db863270f5ea55e -
cad0afb1c23fa826b151583423fa4cf3
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Tjänstemannaansvar
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
1Namninsamlingar via internet ska...
- 2016-04-27 10.41
cbfb3a867752f3c934f90ded25fb7216 -
cc350f515c6197e7c5fc543296be1891 -
ccfea1e511097253f0ef9c0d55bd84c1 -
cdaf6e901ca619772bf31396dbc4c889
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2019-01-07 08.16
cdc7bb68a2b6b1c81936c347b2a8d3af -
ce156904f5ad5897a4167f99727a429a -
cf7df27387e73af2d3605415ff816b32 -
cfc6033b168d03daf883ef56acca2095 -
d1b585a93049256056acedd704a4cb67
11Utveckling och prövning av röstn...
10Namninsamlingar via internet ska...
9Skapa en sjukvård styrd av medbo...
8de folkvalda måste kunna avsätta...
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Ekonomisk demokrati - staten ska...
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Regler kring politiker i jävsitu...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Maxtid på politiska uppdrag
1Tjänstemannaansvar
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-216 år som ny rösträttsålder
-3 Alla utredningar inför lagförsl...
-4Alla folkomröstningar ska vara b...
-5Mindre EU-överstatlighet
-6Politikerpensioner bör begränsas...
- 2019-01-19 11.26
d3435f4b028ecf27da080efce7397195
6Utveckling och prövning av röstn...
5Namninsamlingar via internet ska...
4100.000 medborgare ska kunna tvi...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2Ekonomisk demokrati - staten ska...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
- 2017-09-12 23.14
d53502c5e90b37093ecd0df70a80df85 -
d87210afac3d5dcea1663367c0c02a86
5Utveckling och prövning av röstn...
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2 Alla utredningar inför lagförsl...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-1Inga
-2Status quo
- 2018-10-09 14.09
d876905384e28379f82eaa994aeed57c -
d8a72e801f91f5f25ab90297da3cebd7 -
d8fe8ab9531d1578693c9ff0966c7528
5Utveckling och prövning av röstn...
4Namninsamlingar via internet ska...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
-1Mindre EU-överstatlighet
-216 år som ny rösträttsålder
-3Politikerpensioner bör begränsas...
-4Inga
- 2016-04-27 10.45
d93b09c61fa1552a845e899c970594b6 -
d9f13a5526f78549aa6a355d26ca0da9 -
da9667158992518fa97181ac39dffd6a
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Alla folkomröstningar ska vara b...
2100.000 medborgare ska kunna tvi...
1Utveckling och prövning av röstn...
- 2016-07-02 00.25
dbfa25c3c9cd273f9f54bfae418a2ddc -
dc0ab54baa5c32a5e9c0a7f1c309c275 -
ddcff10e3733ff6bbcc1a0cfb64d92af -
df6b4fa42746ed6026e0780bd3440172
6Utveckling och prövning av röstn...
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4100.000 medborgare ska kunna tvi...
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Namninsamlingar via internet ska...
-1Ekonomisk demokrati - staten ska...
-2Status quo
-3Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-4Skapa en sjukvård styrd av medbo...
- 2018-08-24 18.48
e0488ec149e619a72bd8147d2564f39f -
e0494260d5bf3b9fc4c7dbd7f4099038
3Namninsamlingar via internet ska...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
Thomas Larsson 2016-04-27 19.27
e092343e63c9fbb42d728008bad02e13
12Utveckling och prövning av röstn...
11Namninsamlingar via internet ska...
10100.000 medborgare ska kunna tvi...
9Alla folkomröstningar ska vara b...
8Regler kring politiker i jävsitu...
7Tjänstemannaansvar
6Folkomröstning vid grundlagsändring
5Mindre EU-överstatlighet
4Hårdare reglering av lobbyism, m...
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2Maxtid på politiska uppdrag
1Politikerpensioner bör begränsas...
-1Inga
-2Status quo
- 2016-04-27 10.42
e1552c6b5c6ec46d135d360eefc0e895 -
e42cf9095cd94c5d31beff3eddf49b8c
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3Driv en kampanj mot Politisk Kor...
2Mindre EU-överstatlighet
1Tjänstemannaansvar
-116 år som ny rösträttsålder
-2Status quo
-3Inga
- 2018-03-27 15.25
e4e8a51d96d0e9161d3d1162e9f6a07a
10Skapa en sjukvård styrd av medbo...
9Driv en kampanj mot Politisk Kor...
8Hårdare reglering av lobbyism, m...
7100.000 medborgare ska kunna tvi...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Politikerpensioner bör begränsas...
4Regler kring politiker i jävsitu...
3Ekonomisk demokrati - staten ska...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Folkomröstning vid grundlagsändring
- 2018-11-23 09.34
e510c616905a663c9e4fa9312939e73f
7Hårdare reglering av lobbyism, m...
6Tjänstemannaansvar
5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
4Regler kring politiker i jävsitu...
3Politikerpensioner bör begränsas...
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-1Namninsamlingar via internet ska...
-2Inga
-316 år som ny rösträttsålder
-4Status quo
-5Utveckling och prövning av röstn...
-6Maxtid på politiska uppdrag
-7 Alla utredningar inför lagförsl...
- 2018-08-22 02.04
e57c0d5c203d1a009eba8fa195ce9e81
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Namninsamlingar via internet ska...
2Mindre EU-överstatlighet
1Alla folkomröstningar ska vara b...
-1100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2018-09-16 12.33
e61797cc866e126b36a551667ff0e3a9
8Driv en kampanj mot Politisk Kor...
7Skapa en sjukvård styrd av medbo...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4Tjänstemannaansvar
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
- 2018-03-18 08.12
e6f4bfbf55f567ec607b55103b819188
4Utveckling och prövning av röstn...
3de folkvalda måste kunna avsätta...
2Maxtid på politiska uppdrag
1Folkomröstning vid grundlagsändring
-1Alla folkomröstningar ska vara b...
-2Mindre EU-överstatlighet
-3Driv en kampanj mot Politisk Kor...
- 2018-08-29 00.01
e6ffdfc8cfd4e081de3daf92e72fd6af -
e70d4a51e0bba669f09e63ffffa7a8e5
3Utveckling och prövning av röstn...
2Namninsamlingar via internet ska...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
- 2016-12-12 17.24
e7ce8d5538328e01565c1316ca1fbac3
6Maxtid på politiska uppdrag
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Alla folkomröstningar ska vara b...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2Politikerpensioner bör begränsas...
1Namninsamlingar via internet ska...
- 2019-09-01 19.33
e82bd4ed46f857f022209dc8b2e987aa
12Utveckling och prövning av röstn...
11Folkomröstning vid grundlagsändring
10Mindre EU-överstatlighet
9100.000 medborgare ska kunna tvi...
8 Alla utredningar inför lagförsl...
7Ekonomisk demokrati - staten ska...
6Hårdare reglering av lobbyism, m...
5Namninsamlingar via internet ska...
4de folkvalda måste kunna avsätta...
3Politikerpensioner bör begränsas...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1Tjänstemannaansvar
-1Alla folkomröstningar ska vara b...
-2Maxtid på politiska uppdrag
-316 år som ny rösträttsålder
-4Status quo
- 2017-10-13 16.55
e882e3d2db64306c0388e7d21454e6cb -
e95d504a7e955e019455ee9f0ae9d9b6
-1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-3Ekonomisk demokrati - staten ska...
-4Status quo
-5Tjänstemannaansvar
-6Maxtid på politiska uppdrag
-716 år som ny rösträttsålder
-8Regler kring politiker i jävsitu...
-9Hårdare reglering av lobbyism, m...
-10Mindre EU-överstatlighet
-11Politikerpensioner bör begränsas...
- 2019-05-24 19.46
eaed63a159fa2aa966ccdd121bd0c532 -
ec1d81da4e81c2d4bdb40f3453061577 -
ec581e2798af57fe98e56a38549eec3c -
ef4258b0e67cdd2cfe7e2cee14b3cd6a -
efc539be50547334dc5c42d53b219f7a -
f094c6ebff29086f2e4bad2bf1e3e790
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Utveckling och prövning av röstn...
3Driv en kampanj mot Politisk Kor...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1Inga
-1Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-2Tjänstemannaansvar
-3Politikerpensioner bör begränsas...
-4Maxtid på politiska uppdrag
-5Regler kring politiker i jävsitu...
-6Mindre EU-överstatlighet
-7Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2019-07-10 21.42
f13ddd43fd943f955d8a0c13d70cde90
5Alla folkomröstningar ska vara b...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Tjänstemannaansvar
1Regler kring politiker i jävsitu...
- 2016-05-31 12.52
f1465d11fbf272bf898d557b020cf295 -
f20c54635267829a53fe11730f1f4302 -
f27ed509a53359650911e57281e1f321
-116 år som ny rösträttsålder
- 2018-11-06 08.16
f3517184d4dc8814fb0bbab658a0f4a0 -
f377146794c0ae4a1543d25976bf1996
7Tjänstemannaansvar
6Skapa en sjukvård styrd av medbo...
5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3de folkvalda måste kunna avsätta...
2Utveckling och prövning av röstn...
1Namninsamlingar via internet ska...
-1Inga
- 2018-09-26 12.17
f652d3025ba192604396acd1307227f9
16Utveckling och prövning av röstn...
15Mindre EU-överstatlighet
14Folkomröstning vid grundlagsändring
13100.000 medborgare ska kunna tvi...
12Ekonomisk demokrati - staten ska...
11Tjänstemannaansvar
10Skapa en sjukvård styrd av medbo...
9Maxtid på politiska uppdrag
8Alla folkomröstningar ska vara b...
7 Alla utredningar inför lagförsl...
6de folkvalda måste kunna avsätta...
5Driv en kampanj mot Politisk Kor...
4Hårdare reglering av lobbyism, m...
3Namninsamlingar via internet ska...
2Politikerpensioner bör begränsas...
1Regler kring politiker i jävsitu...
-1Status quo
-216 år som ny rösträttsålder
-3Inga
- 2018-03-22 14.13
f6ca6dc023e8530517b0803be1f24fd6 -
f75d91193995ba952f2b3b44ff8e2c86 -
f80c6d14717ebe70185ba9cf46dfcf2e
8Alla folkomröstningar ska vara b...
7100.000 medborgare ska kunna tvi...
6Namninsamlingar via internet ska...
5Utveckling och prövning av röstn...
4Hårdare reglering av lobbyism, m...
3Folkomröstning vid grundlagsändring
2Ekonomisk demokrati - staten ska...
1de folkvalda måste kunna avsätta...
-1Status quo
- 2016-05-31 22.28
f87c8a78b04d76910eb32a1e1be12011
-1Utveckling och prövning av röstn...
- 2017-07-12 08.05
fa94bc23cbbe65dee62de6d77a911020 -
fb823beb3cc644112e781e8b17900c03
6100.000 medborgare ska kunna tvi...
5Hårdare reglering av lobbyism, m...
4Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla utredningar inför lagförsl...
2Maxtid på politiska uppdrag
1Ekonomisk demokrati - staten ska...
- 2019-03-26 09.39
fd842106a5941fa20c68b425b44835fa
2Utveckling och prövning av röstn...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-116 år som ny rösträttsålder
- 2016-10-25 12.42
fe3da1910735111c096a3ad48acb3b52
7Utveckling och prövning av röstn...
6Mindre EU-överstatlighet
5Folkomröstning vid grundlagsändring
4Namninsamlingar via internet ska...
3de folkvalda måste kunna avsätta...
2Ekonomisk demokrati - staten ska...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-2Maxtid på politiska uppdrag
-3Politikerpensioner bör begränsas...
-4Alla folkomröstningar ska vara b...
-5Tjänstemannaansvar
-616 år som ny rösträttsålder
- 2016-08-17 16.30
fee1b53a2a472d6b62236808ec992d78
2Utveckling och prövning av röstn...
1Namninsamlingar via internet ska...
- 2016-06-07 20.12
ffa07251769fee78917fd3be404aee18
2Hårdare reglering av lobbyism, m...
116 år som ny rösträttsålder
- 2018-08-31 23.56
ffdcbf1671ea025ae2fd505c52e5e4b0 -

π