Alla röster

Röst-ID Röst Delegat Datum
00dbfdac2afce1e5f14a4a005cea749f Avstår - 2018-08-30 07.05
049549f1789a92bba052c959aa4e922c
1Mobil-app
- 2017-03-03 09.38
04ca82feec561f36e10f3eb0d3564a15
13Mobil-app
12Utveckla delegeringen
11Kommentarer och diskussioner
10För och motargument
9Kategorisering / taggning
8Gemensam utveckling av omröstnin...
7Tidsbegränsa delegering och röst
6Förbättra notifieringarna
5Signera resultat av omröstning
4Skilj på olika typer av utfall v...
3Möjlighet att stryka alternativ ...
2Delegera till grupp
1Möjlighet att bifoga fil
-1Anonymt förslagsställande
- 2019-01-23 14.02
0bde8531226fe3c374ea9f5ddba559c3 -
0d79e2b5444ca72cfd791c20ff2381ab
2Mobil-app
1Utveckla delegeringen
- 2015-09-02 22.10
0e34eccc82641226b1cd9f5339e41fc3
6Mobil-app
5Gemensam utveckling av omröstnin...
4Skilj på olika typer av utfall v...
3Utveckla delegeringen
2Förbättra notifieringarna
1Automatisk import av omröstninga...
Thomas Larsson 2014-11-09 21.50
0f59b20aafab48ae7a5c0e03aca3e633
11Utveckla delegeringen
10Anonymt förslagsställande
9Tidsbegränsa delegering och röst
8Möjlighet att bifoga fil
7Gemensam utveckling av omröstnin...
6Sökfunktion
5Kategorisering / taggning
4Signera resultat av omröstning
3Skilj på olika typer av utfall v...
2Förbättra notifieringarna
1Underlätta för andra att delta i...
- 2016-12-02 16.39
104660f61366af550dca39c473bc285e
3Kommentarer och diskussioner
2Kategorisering / taggning
1Utveckla delegeringen
- 2014-12-01 01.48
195829e660860d9329dc0f3f78894a4f
8Gemensam utveckling av omröstnin...
7Möjlighet att stryka alternativ ...
6Kommentarer och diskussioner
5Underlätta för andra att delta i...
4Sökfunktion
3Kategorisering / taggning
2Skilj på olika typer av utfall v...
1Tidsbegränsa delegering och röst
-1Anonymt förslagsställande
-2Utveckla delegeringen
-3Delegera till grupp
- 2014-11-12 14.27
1b02cf670a136f37438ffd8aaec59066
5Förbättra notifieringarna
4Sökfunktion
3Kommentarer och diskussioner
2Mobil-app
1Automatisk import av omröstninga...
- 2019-06-27 22.16
1d673e1843219ad91110fcc374eb48b1
6Mobil-app
5Gemensam utveckling av omröstnin...
4Skilj på olika typer av utfall v...
3Utveckla delegeringen
2Förbättra notifieringarna
1Automatisk import av omröstninga...
- 2014-11-09 21.50
1e71c875211c4a90b3955315a0a9467f
1Underlätta för andra att delta i...
- 2019-08-05 21.46
1eee2b1de485628a54e98be2e3b3d77b
6Mobil-app
5Delegera till grupp
4Förbättra notifieringarna
3Utveckla delegeringen
2För och motargument
1Kategorisering / taggning
- 2018-04-05 20.53
28154af531a8d37aa19c08c8b5ab36d5 -
2c5b75b56514840f2f84d3b8f6000220
1För och motargument
- 2015-07-31 10.30
2d2e903b033e4023ff0cae0e7caa9587
7Underlätta för andra att delta i...
6Signera resultat av omröstning
5Möjlighet att stryka alternativ ...
4Förbättra notifieringarna
3Utveckla delegeringen
2Sökfunktion
1Automatisk import av omröstninga...
- 2014-11-15 22.18
2d481ca46bd46aba691205e4db40faea
3Kategorisering / taggning
2För och motargument
1Förbättra notifieringarna
- 2018-08-09 14.51
315bdd811b743ff7045364208616a967
3Utveckla delegeringen
2Automatisk import av omröstninga...
1Mobil-app
- 2018-09-01 12.52
37d757a459a1cb7ee25db81053b29bf2
3Utveckla delegeringen
2Kommentarer och diskussioner
1Sökfunktion
- 2014-11-03 21.01
37e5bdff71bc1017ef1a43130cc01578
-1Mobil-app
- 2017-07-14 19.57
3865a8c820ad2f2348d6d917e24f375d
1Mobil-app
- 2018-09-01 22.14
38e8de198b4c6964a276e80a6565de33
4Mobil-app
3Automatisk import av omröstninga...
2Kommentarer och diskussioner
1Signera resultat av omröstning
- 2018-08-13 16.50
39f9dbc9ac37e517be3e45dcb2546b5e
5Underlätta för andra att delta i...
4Kommentarer och diskussioner
3Mobil-app
2Gemensam utveckling av omröstnin...
1Anonymt förslagsställande
-1Automatisk import av omröstninga...
-2Signera resultat av omröstning
- 2014-11-04 08.27
438f0402ee0568abef7d261c57426497
12Underlätta för andra att delta i...
11Förbättra notifieringarna
10För och motargument
9Mobil-app
8Automatisk import av omröstninga...
7Kommentarer och diskussioner
6Kategorisering / taggning
5Gemensam utveckling av omröstnin...
4Delegera till grupp
3Sökfunktion
2Signera resultat av omröstning
1Anonymt förslagsställande
-1Skilj på olika typer av utfall v...
-2Utveckla delegeringen
-3Möjlighet att stryka alternativ ...
-4Tidsbegränsa delegering och röst
- 2015-09-30 18.39
43a9b3d1ff89bf1236e86291744600b1
1Gemensam utveckling av omröstnin...
- 2014-11-09 19.42
43e5ece084ad1de823447a6682982450
10Kommentarer och diskussioner
9Tidsbegränsa delegering och röst
8Kategorisering / taggning
7Utveckla delegeringen
6Anonymt förslagsställande
5Förbättra notifieringarna
4Möjlighet att stryka alternativ ...
3Skilj på olika typer av utfall v...
2Delegera till grupp
1Gemensam utveckling av omröstnin...
- 2014-11-10 21.29
466d81067548cbbbcb8b20b645493c96
4Underlätta för andra att delta i...
3Automatisk import av omröstninga...
2Förbättra notifieringarna
1Signera resultat av omröstning
-1Delegera till grupp
- 2014-11-07 20.40
480143d97400760e7c67739cb7ada564
4Mobil-app
3Utveckla delegeringen
2Sökfunktion
1Kommentarer och diskussioner
-1Kategorisering / taggning
-2Underlätta för andra att delta i...
-3Delegera till grupp
-4Signera resultat av omröstning
-5Skilj på olika typer av utfall v...
-6Möjlighet att stryka alternativ ...
-7Tidsbegränsa delegering och röst
-8Anonymt förslagsställande
-9Automatisk import av omröstninga...
- 2018-06-19 23.11
49d92875f51e10e98a840e782cc9f3ee Avstår - 2014-11-06 19.38
4fc05a413016a77d0797d2f8faf71d9d
1Mobil-app
- 2019-04-16 19.17
5064079a09006ccdc37ab42db5117db4
5Mobil-app
4För och motargument
3Kommentarer och diskussioner
2Möjlighet att bifoga fil
1Kategorisering / taggning
-1Anonymt förslagsställande
- 2016-06-03 10.23
59ddfbf77d98e7c7029c59bcfef227a6
4Utveckla delegeringen
3Tidsbegränsa delegering och röst
2Automatisk import av omröstninga...
1Signera resultat av omröstning
- 2014-11-03 21.57
5bc878bd067dc3ba761f2f2fba801709
11Tidsbegränsa delegering och röst
10Anonymt förslagsställande
9Möjlighet att bifoga fil
8Automatisk import av omröstninga...
7Signera resultat av omröstning
6Förbättra notifieringarna
5Mobil-app
4Gemensam utveckling av omröstnin...
3För och motargument
2Möjlighet att stryka alternativ ...
1Skilj på olika typer av utfall v...
-1Delegera till grupp
- 2018-11-23 09.56
5d3d7f627321e457bbc75b5528baac37
6Mobil-app
5Gemensam utveckling av omröstnin...
4Skilj på olika typer av utfall v...
3Utveckla delegeringen
2Förbättra notifieringarna
1Automatisk import av omröstninga...
Thomas Larsson 2014-11-09 21.50
5fccf9c472c93bb5b4b3c269527f2731
13Delegera till grupp
12Förbättra notifieringarna
11För och motargument
10Kommentarer och diskussioner
9Sökfunktion
8Kategorisering / taggning
7Möjlighet att bifoga fil
6Underlätta för andra att delta i...
5Automatisk import av omröstninga...
4Gemensam utveckling av omröstnin...
3Tidsbegränsa delegering och röst
2Möjlighet att stryka alternativ ...
1Signera resultat av omröstning
- 2015-05-12 20.15
60ab0bce07648b0f680da09500349b01
3Mobil-app
2Signera resultat av omröstning
1Anonymt förslagsställande
- 2017-10-08 18.32
63f4fa8360288cb18024d3990333c862
4Mobil-app
3Kommentarer och diskussioner
2Sökfunktion
1För och motargument
- 2019-09-27 10.14
65583edfd4b3b1c113bb2f2431e92221
6Utveckla delegeringen
5Kommentarer och diskussioner
4Kategorisering / taggning
3Förbättra notifieringarna
2Automatisk import av omröstninga...
1Mobil-app
- 2016-06-07 20.12
65e2fef615fb97b45dd864844105b014
1För och motargument
- 2019-08-20 22.14
67c9b5c964c0c0709878019a8c19b915
1Mobil-app
- 2018-09-01 23.22
715696b8537549cbabf5975b46897c5d
1För och motargument
- 2015-11-12 09.22
72a7f2ebd8704a5edad69854d5712080
13Mobil-app
12Förbättra notifieringarna
11Gemensam utveckling av omröstnin...
10Möjlighet att bifoga fil
9Kommentarer och diskussioner
8För och motargument
7Signera resultat av omröstning
6Utveckla delegeringen
5Kategorisering / taggning
4Delegera till grupp
3Tidsbegränsa delegering och röst
2Automatisk import av omröstninga...
1Sökfunktion
- 2017-01-29 23.19
77a028153e9a0df1ee028472e1bdf073
1Mobil-app
- 2018-08-07 22.22
7bed8c8831487fe9cc3bb9cda9669a02
8Mobil-app
7Anonymt förslagsställande
6Skilj på olika typer av utfall v...
5Utveckla delegeringen
4Kategorisering / taggning
3Delegera till grupp
2Automatisk import av omröstninga...
1Signera resultat av omröstning
-1Förbättra notifieringarna
- 2014-11-11 22.02
7cfeeae87edf85823ad01bbc658d1876
7Tidsbegränsa delegering och röst
6Skilj på olika typer av utfall v...
5Underlätta för andra att delta i...
4Möjlighet att bifoga fil
3Kategorisering / taggning
2Möjlighet att stryka alternativ ...
1Automatisk import av omröstninga...
- 2018-09-05 11.48
7e602e377f0bf8c4fdd0e9ade578c4aa
7Utveckla delegeringen
6Tidsbegränsa delegering och röst
5Kategorisering / taggning
4Automatisk import av omröstninga...
3Kommentarer och diskussioner
2Förbättra notifieringarna
1Skilj på olika typer av utfall v...
-1Mobil-app
-2Signera resultat av omröstning
-3Möjlighet att stryka alternativ ...
-4Anonymt förslagsställande
- 2014-11-04 21.24
7ef315c236c3af5221ba7924e2fe1dbc
2Kategorisering / taggning
1Utveckla delegeringen
-1Mobil-app
- 2014-11-04 05.29
8bcff9bd204ffdf7b431dcccce75f0bf
2För och motargument
1Mobil-app
- 2019-06-01 21.42
8deaab77c952ea87b524a4d68d9ea339
5Förbättra notifieringarna
4För och motargument
3Mobil-app
2Skilj på olika typer av utfall v...
1Automatisk import av omröstninga...
-1Anonymt förslagsställande
-2Delegera till grupp
-3Möjlighet att bifoga fil
- 2017-01-30 17.34
8f9510f84a5f0e5590d3a644533c5ac3
5Automatisk import av omröstninga...
4För och motargument
3Mobil-app
2Utveckla delegeringen
1Sökfunktion
- 2016-12-12 17.31
8fc17017efe705bd2a8ff3636e34a35b
1Mobil-app
- 2018-10-09 14.03
9b76538f71ab51caf58705db1e250279
1Mobil-app
- 2019-07-07 21.29
9fe21c8b9f8196475266a823bc9f6b1a
1Mobil-app
-1Anonymt förslagsställande
- 2018-08-02 06.22
a007a83b362da96ff81fdc149821e4e6
2Mobil-app
1Kommentarer och diskussioner
-1Tidsbegränsa delegering och röst
- 2014-11-24 20.03
a04ef599cadf7efe63ef5030790faf1d
4Mobil-app
3Utveckla delegeringen
2Förbättra notifieringarna
1Sökfunktion
- 2014-11-23 23.06
a05f71994b4267a7bde9beb4438e3351
4Underlätta för andra att delta i...
3Möjlighet att stryka alternativ ...
2Kommentarer och diskussioner
1Mobil-app
- 2017-03-19 00.41
a137ec6f6e2a25feee5637dce1658f47
5För och motargument
4Kategorisering / taggning
3Utveckla delegeringen
2Signera resultat av omröstning
1Gemensam utveckling av omröstnin...
- 2019-01-14 14.55
a4c725bb886899e57172aec7ad9786d5
7Förbättra notifieringarna
6Delegera till grupp
5Underlätta för andra att delta i...
4Mobil-app
3Utveckla delegeringen
2Tidsbegränsa delegering och röst
1Anonymt förslagsställande
-1Skilj på olika typer av utfall v...
-2Kategorisering / taggning
-3Automatisk import av omröstninga...
-4Signera resultat av omröstning
-5Möjlighet att stryka alternativ ...
- 2015-05-13 12.38
a9fe3f17c164431efe82f3b556e8e391 -
ad378666d542826f81d78d956c60db52
1Mobil-app
- 2014-11-09 00.20
ad5de16d03825fe8228079d1871fe94b
1Mobil-app
- 2018-08-07 06.31
b35172c46f2bf422f3f87b616da5babf
4Automatisk import av omröstninga...
3För och motargument
2Mobil-app
1Gemensam utveckling av omröstnin...
-1Anonymt förslagsställande
- 2018-08-22 15.48
b7a7c0d75888d52160ca83a84a1751f3
9För och motargument
8Kommentarer och diskussioner
7Gemensam utveckling av omröstnin...
6Mobil-app
5Kategorisering / taggning
4Förbättra notifieringarna
3Möjlighet att bifoga fil
2Automatisk import av omröstninga...
1Utveckla delegeringen
- 2019-07-07 08.51
b8697a49207eb7d6cb9e1d864aa959fc
2Mobil-app
1Utveckla delegeringen
- 2019-02-20 21.35
ba1784096b2bbec329606b5e986d52d1
11Mobil-app
10För och motargument
9Sökfunktion
8Skilj på olika typer av utfall v...
7Kommentarer och diskussioner
6Automatisk import av omröstninga...
5Utveckla delegeringen
4Delegera till grupp
3Möjlighet att bifoga fil
2Gemensam utveckling av omröstnin...
1Förbättra notifieringarna
-1Underlätta för andra att delta i...
- 2019-01-12 11.15
bfbb3e2cd2d073f253be6d624dcc0b34
3Automatisk import av omröstninga...
2Kommentarer och diskussioner
1Tidsbegränsa delegering och röst
- 2018-08-23 12.25
c278d8facbb8ea24940b132d1301c641
16Mobil-app
15Utveckla delegeringen
14För och motargument
13Anonymt förslagsställande
12Underlätta för andra att delta i...
11Sökfunktion
10Förbättra notifieringarna
9Skilj på olika typer av utfall v...
8Gemensam utveckling av omröstnin...
7Möjlighet att bifoga fil
6Kommentarer och diskussioner
5Kategorisering / taggning
4Tidsbegränsa delegering och röst
3Signera resultat av omröstning
2Automatisk import av omröstninga...
1Delegera till grupp
- 2018-08-21 19.53
c31f6e70b0ff8a427dfdef6b7f696737 Avstår - 2015-09-27 22.39
c3c6ef2b56f84a56066faee1905c0644
2Automatisk import av omröstninga...
1Gemensam utveckling av omröstnin...
- 2019-04-04 18.21
c65426df0bd32070a0720ee57db5ec93
4Underlätta för andra att delta i...
3Möjlighet att bifoga fil
2Kommentarer och diskussioner
1För och motargument
- 2014-11-03 20.40
d2a786b241e6b833424a7012f10b1d19
16Kategorisering / taggning
15Automatisk import av omröstninga...
14Kommentarer och diskussioner
13Skilj på olika typer av utfall v...
12Tidsbegränsa delegering och röst
11Anonymt förslagsställande
10Möjlighet att stryka alternativ ...
9Signera resultat av omröstning
8Förbättra notifieringarna
7Mobil-app
6Delegera till grupp
5Underlätta för andra att delta i...
4Gemensam utveckling av omröstnin...
3Sökfunktion
2För och motargument
1Möjlighet att bifoga fil
-1Utveckla delegeringen
- 2019-02-06 15.34
d549b31db5c68e557889b93fefac492d
1Mobil-app
- 2018-07-06 00.38
d6b829ce8e324d25b7112c823f6fd63b Avstår - 2018-10-02 06.41
dfc4e9d42b612f42421db1ff9dbb9997
5Utveckla delegeringen
4Kommentarer och diskussioner
3Förbättra notifieringarna
2Kategorisering / taggning
1Gemensam utveckling av omröstnin...
-1Delegera till grupp
- 2014-11-03 20.49
e030161eb98351a72dfce3a9018a698a
3Tidsbegränsa delegering och röst
2Kategorisering / taggning
1Anonymt förslagsställande
- 2014-11-04 19.27
e436bc392d81bb76f654e444357b019c
3Mobil-app
2Delegera till grupp
1Kategorisering / taggning
- 2017-08-18 10.26
e8581147b187bca02ab057659ce6aeff
8Automatisk import av omröstninga...
7Gemensam utveckling av omröstnin...
6Möjlighet att bifoga fil
5Signera resultat av omröstning
4Förbättra notifieringarna
3Sökfunktion
2Underlätta för andra att delta i...
1Mobil-app
- 2016-07-02 00.06
f7fa6760025d5b32af06981f36597e4d Avstår - 2017-02-09 08.51
ff8ede01afc1c6739ee5249eb36b6690
2Mobil-app
1För och motargument
- 2017-11-22 22.25

π