Pågående omröstningar

Omröstning Område Avslutas Resultat just nu Din röst
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? DD Riks 2019-10-21 18.27 Ja Ja
Förslag ny organisation DD Riks Ca 2019-11-05 20.36 Börja använda flytande demokrati. Traditionell verksamhetsmodell
Val av 3 Regelskötare DD Riks inf Jesper Ek Jesper Ek
Prioritering av GOV utveckling GOV Programmering inf Mobil-app Mobil-app
Val till Regelskötare DD Riks inf Joakim Sigvald Status quo
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR? DD Riks inf Proportionellt Majoritetsprincipen
Personval till Kontaktpersoner DD Riks inf Jan Isefalk Jan Isefalk
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? DD Riks inf T-shirts orange T-shirts orange
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? DD Riks inf Utveckling och prövning av röstn... Namninsamlingar via internet ska...

π