Pågående omröstningar

Omröstning Område Avslutas Resultat just nu Din röst
Prioritering av GOV utveckling GOV Programmering inf Mobil-app
Val till Regelskötare DD Riks inf Joakim Sigvald
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR? DD Riks inf Proportionellt
Stadgar: §Syfte DD Riks inf Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Medlemskap DD Riks inf Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Verksamhet DD Riks inf Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Medlemsmöte DD Riks inf Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Styrelse DD Riks inf Nuvarande text + Styrelsen ska b...
Stadgar: §Stadgar och Reglemente DD Riks inf Nuvarande text med demokratiskt ...
Stadgar: §Upplösning DD Riks inf Stadgen från 7 juni
Personval till Kontaktpersoner DD Riks inf Jan Isefalk
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? DD Riks inf T-shirts orange
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? DD Riks inf Utveckling och prövning av röstn...
Val av Talespersoner DD Riks inf Peter Hjorthammar
Val av Valförättare DD Riks inf Marcus Hyvönen

π