Pågående omröstningar

Omröstning Område Avslutas Resultat just nu Din röst
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? DD Riks 2019-11-14 10.41 Ja Ja
Förslag måste ha en utförare? DD Riks 2019-11-16 22.14 Ja Ja
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? DD Riks 2019-11-26 20.59 Nej
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? DD Riks 2019-11-26 21.02 Ja
Prioritering av GOV utveckling GOV Programmering inf Mobil-app Mobil-app
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar? DD Riks inf Proportionellt Hybrid (prop./maj.)
Personval till Kontaktpersoner DD Riks inf Jan Isefalk Jan Isefalk
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? DD Riks inf T-shirts orange T-shirts orange
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? DD Riks inf Utveckling och prövning av röstn... Namninsamlingar via internet ska...
Val av 3 Regelskötare DD Riks inf Jesper Ek Jesper Ek

π