Pågående omröstningar

Omröstning Område Avslutas Resultat just nu Din röst
Budget för kvartal 3 2018 DD Riks 2018-08-27 16.05 Ja
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? DD Riks inf Utveckling och prövning av röstn...
Val till Regelskötare DD Riks inf Joakim Sigvald
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? DD Riks inf T-shirts orange
Personval till Kontaktpersoner DD Riks inf Jan Isefalk
Val av Talespersoner DD Riks inf Peter Hjorthammar
Val av Medlemsansvariga DD Riks inf Jan Isefalk
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR? DD Riks inf Proportionellt
Val av Regelsötare DD Riks inf Status quo
Prioritering av GOV utveckling GOV Programmering inf Mobil-app

π