Pågående omröstningar

Omröstning Område Avslutas Resultat just nu Din röst
Omval av styrelse DD Riks 2019-05-22 21.28 Jan Isefalk
Val av Talespersoner DD Riks inf Maneka Johanna Sjöström
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? DD Riks inf Utveckling och prövning av röstn...
Val av medlemsansvariga DD Riks inf Carl Hashmi
Val av Valförättare DD Riks inf Status Quo
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? DD Riks inf T-shirts orange
Prioritering av GOV utveckling GOV Programmering inf Mobil-app
Personval till Kontaktpersoner DD Riks inf Jan Isefalk
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR? DD Riks inf Proportionellt
Val till Regelskötare DD Riks inf Joakim Sigvald
Val av Regelsötare DD Riks inf Status quo

π