Lotting från olika potter

Den här omröstningen avslutades 2018-03-18 20.13.
Grupp A är betrodda medlemmar med god kunskap om DD. Grupp B är medlemmar som varit med minst två år (de har då visat att de vill vara med i DD genom att betala medlemsavgiften en andra gång). Grupp C är medlemmar som är nya.
Omröstning Hur ska vi utse kandidaterna til...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2018-03-05 00.39
Röstberättigade313
Röster 20 (6.4%)
Direkta röster 18 (5.8%)
Plats 1 since 2018-03-05 15.06
First place 8 (2.6%)
Promoting 9 (2.9%)
Neutral 9 (2.9%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Lotting från olika potter

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Lotting från olika potter Thomas Larsson 
2 Prioritetsomröstning Johan Palmaer 
3 Lottning

History

2018-03-05 00.39Lagd 2
2018-03-05 07.34Lagd 1
2018-03-05 10.24Lagd 2
2018-03-05 15.06Lagd 1

π