Majoritetsprincipen

1 - Fördela enligt majoritetsprincipen. Det innebär att vi använder alla mandat på antingen Ja eller Nej i politiska frågor som voteras i tex Riksdagen
Omröstning Hur ska vi fördela mandaten i be...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.45
Röstberättigade311
Röster 101 (32.5%)
Direkta röster 96 (30.9%)
Plats 3 since 2015-08-01 11.33
First place 16 (5.1%)
Promoting 35 (11.3%)
Neutral 40 (12.9%)
Demoting 26 (8.4%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall Thimmy Bågfelt 
2 Hybrid (prop./maj.) Jonas Liljegren Johan Palmaer nils.sjoqvist Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo

History

2015-07-27 22.45Lagd 1
2015-07-27 23.29Lagd 2
2015-07-27 23.48Lagd 1
2015-07-27 23.54Lagd 2
2015-07-29 10.27Lagd 3
2015-07-30 16.09Lagd 4
2015-07-30 16.09Lagd 3
2015-07-31 13.19Lagd 4
2015-07-31 17.09Lagd 3
2015-07-31 22.52Lagd 4
2015-08-01 11.33Lagd 3

π