Majoritetsprincipen

1 - Fördela enligt majoritetsprincipen. Det innebär att vi använder alla mandat på antingen Ja eller Nej i politiska frågor som voteras i tex Riksdagen
Omröstning HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BE...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.45
Röstberättigade292
Röster 93 (31.8%)
Direkta röster 91 (31.2%)
Plats 3 since 2015-08-01 11.33
First place 14 (4.8%)
Promoting 31 (10.6%)
Neutral 37 (12.7%)
Demoting 25 (8.6%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Johan Palmaer Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo Jonas Liljegren 

History

2015-07-27 22.45Lagd 1
2015-07-27 23.29Lagd 2
2015-07-27 23.48Lagd 1
2015-07-27 23.54Lagd 2
2015-07-29 10.27Lagd 3
2015-07-30 16.09Lagd 4
2015-07-30 16.09Lagd 3
2015-07-31 13.19Lagd 4
2015-07-31 17.09Lagd 3
2015-07-31 22.52Lagd 4
2015-08-01 11.33Lagd 3

π