Majoritetsprincipen

1 - Fördela enligt majoritetsprincipen. Det innebär att vi använder alla mandat på antingen Ja eller Nej i politiska frågor som voteras i tex Riksdagen
Omröstning Hur ska vi fördela mandaten i be...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.45
Röstberättigade300
Röster 98 (32.7%)
Direkta röster 94 (31.3%)
Plats 3 since 2015-08-01 11.33
First place 12 (4.0%)
Promoting 29 (9.7%)
Neutral 41 (13.7%)
Demoting 28 (9.3%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Mikael Engvall thimmybagfelt Magnus Gustavsson 
2 Hybrid (prop./maj.) nils.sjoqvist Mikael Nordfors Jonas Liljegren Johan Palmaer Thomas Larsson 
3 Majoritetsprincipen
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo

History

2015-07-27 22.45Lagd 1
2015-07-27 23.29Lagd 2
2015-07-27 23.48Lagd 1
2015-07-27 23.54Lagd 2
2015-07-29 10.27Lagd 3
2015-07-30 16.09Lagd 4
2015-07-30 16.09Lagd 3
2015-07-31 13.19Lagd 4
2015-07-31 17.09Lagd 3
2015-07-31 22.52Lagd 4
2015-08-01 11.33Lagd 3

π