Proportionellt

2 - Fördela helt i enighet med resultatet. Det innebär att vi röstar efter den fördelning som resultatet i den vårt omröstningssystem T ex 1/3 röstar på Ja och 2/3 röstar på Nej.
Omröstning HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BE...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.46
Röstberättigade292
Röster 93 (31.8%)
Direkta röster 91 (31.2%)
Plats 1 since 2015-07-27 22.48
First place 49 (16.8%)
Promoting 63 (21.6%)
Neutral 22 (7.5%)
Demoting 8 (2.7%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Johan Palmaer Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo Jonas Liljegren 

History

2015-07-27 22.46Lagd 1
2015-07-27 22.47Lagd 2
2015-07-27 22.48Lagd 1

π