Proportionellt

2 - Fördela helt i enighet med resultatet. Det innebär att vi röstar efter den fördelning som resultatet i den vårt omröstningssystem T ex 1/3 röstar på Ja och 2/3 röstar på Nej.
Omröstning HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BE...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.46
Röstberättigade258
Röster 85 (32.9%)
Direkta röster 83 (32.2%)
Plats 1 since 2015-07-27 22.48
First place 43 (16.7%)
Promoting 57 (22.1%)
Neutral 21 (8.1%)
Demoting 7 (2.7%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Johan Palmaer Joakim Sigvald Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo Jonas Liljegren 

History

2015-07-27 22.46Lagd 1
2015-07-27 22.47Lagd 2
2015-07-27 22.48Lagd 1

π