Proportionellt

2 - Fördela helt i enighet med resultatet. Det innebär att vi röstar efter den fördelning som resultatet i den vårt omröstningssystem T ex 1/3 röstar på Ja och 2/3 röstar på Nej.
Omröstning Hur ska vi fördela mandaten i be...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.46
Röstberättigade296
Röster 98 (33.1%)
Direkta röster 95 (32.1%)
Plats 1 since 2015-07-27 22.48
First place 50 (16.9%)
Promoting 66 (22.3%)
Neutral 23 (7.8%)
Demoting 9 (3.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Jonas Liljegren Johan Palmaer Thomas Larsson Mikael Nordfors nils.sjoqvist 
3 Majoritetsprincipen
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo

History

2015-07-27 22.46Lagd 1
2015-07-27 22.47Lagd 2
2015-07-27 22.48Lagd 1

π