Status quo

Ingen ändring
Omröstning Hur ska vi fördela mandaten i be...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2015-07-29 10.27
Röstberättigade296
Röster 91 (30.7%)
Direkta röster 88 (29.7%)
Plats 5 since 2018-08-20 00.43
First place 1 (0.3%)
Promoting 4 (1.4%)
Neutral 58 (19.6%)
Demoting 29 (9.8%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Mikael Engvall Magnus Gustavsson 
2 Hybrid (prop./maj.) Mikael Nordfors Jonas Liljegren Johan Palmaer nils.sjoqvist Thomas Larsson 
3 Majoritetsprincipen
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo

History

2015-07-29 10.27Lagd 2
2015-07-30 16.09Lagd 3
2015-07-30 16.09Lagd 4
2015-07-31 13.19Lagd 3
2015-08-01 13.33Lagd 4
2018-08-20 00.43Lagd 5

π