Status quo

Ingen ändring
Omröstning HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BE...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jonas Liljegren
2015-07-29 10.27
Röstberättigade258
Röster 78 (30.2%)
Direkta röster 76 (29.5%)
Plats 5 since 2018-08-20 00.43
First place 2 (0.8%)
Promoting 4 (1.6%)
Neutral 48 (18.6%)
Demoting 26 (10.1%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Johan Palmaer Joakim Sigvald Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo Jonas Liljegren 

History

2015-07-29 10.27Lagd 2
2015-07-30 16.09Lagd 3
2015-07-30 16.09Lagd 4
2015-07-31 13.19Lagd 3
2015-08-01 13.33Lagd 4
2018-08-20 00.43Lagd 5

π