Hybrid (prop./maj.)

När omröstningen ger ett klart utfall, t ex >67% för eller mot, så lägger vi alla mandat på det alternativet för att maximera det direktdemokratiska inflytandet. Annars lägger vi ner en andel av våra röster i proportion till skillnaden mellan brytpunkten och utfallet (vid exakt jämnt mellan Ja och Nej lägger vi ner alla röster). Brytpunkten sätts initialt till 67% (kvalificerad majoritet) men bestäms sedan av en kontinuerlig och direkt styrande medianomröstning. En brytpunkt på 50% motsvarar majoritetsprincipen medan en brytpunkt på 100% motsvarar proportionalitetsprincipen.
Omröstning HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BE...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Joakim Sigvald
2015-07-30 16.09
Röstberättigade258
Röster 77 (29.8%)
Direkta röster 75 (29.1%)
Plats 2 since 2015-07-30 16.09
First place 20 (7.8%)
Promoting 30 (11.6%)
Neutral 37 (14.3%)
Demoting 10 (3.9%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Johan Palmaer Joakim Sigvald Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo Jonas Liljegren 

History

2015-07-30 16.09Lagd 2

π