Hybrid (prop./maj.)

När omröstningen ger ett klart utfall, t ex >67% för eller mot, så lägger vi alla mandat på det alternativet för att maximera det direktdemokratiska inflytandet. Annars lägger vi ner en andel av våra röster i proportion till skillnaden mellan brytpunkten och utfallet (vid exakt jämnt mellan Ja och Nej lägger vi ner alla röster). Brytpunkten sätts initialt till 67% (kvalificerad majoritet) men bestäms sedan av en kontinuerlig och direkt styrande medianomröstning. En brytpunkt på 50% motsvarar majoritetsprincipen medan en brytpunkt på 100% motsvarar proportionalitetsprincipen.
Omröstning Hur ska vi fördela mandaten i be...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av 10024
2015-07-30 16.09
Röstberättigade302
Röster 90 (29.8%)
Direkta röster 86 (28.5%)
Plats 2 since 2015-07-30 16.09
First place 27 (8.9%)
Promoting 38 (12.6%)
Neutral 43 (14.2%)
Demoting 9 (3.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Mikael Engvall Thimmy Bågfelt Magnus Gustavsson 
2 Hybrid (prop./maj.) Mikael Nordfors Jonas Liljegren Johan Palmaer nils.sjoqvist Thomas Larsson 
3 Majoritetsprincipen
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo

History

2015-07-30 16.09Lagd 2

π