Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.11.
§ 1 Syfte 1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket. 1.2 Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet. 1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt samt rätten att delegera sin röst.
Omröstning Stadgar: §Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Ek, Anders
2015-09-02 20.13
Röstberättigade253
Röster 22 (8.7%)
Direkta röster 21 (8.3%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.13
First place 12 (4.7%)
Promoting 13 (5.1%)
Neutral 7 (2.8%)
Demoting 2 (0.8%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Magnus Gustavsson Joakim Sigvald Johan Palmaer 
2 Rösträtt i alla sakfrågor.
3 Bredare syfte
4 Målet
5 Bo förslag

History

2015-09-02 20.13Lagd 1

π