Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.14.
§ 2 Medlemskap 2.1 Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet. 2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela styrelsen. 2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.
Omröstning Stadgar: §Medlemskap
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-09-02 20.15
Röstberättigade312
Röster 18 (5.8%)
Direkta röster 18 (5.8%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.15
First place 10 (3.2%)
Promoting 11 (3.5%)
Neutral 5 (1.6%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Peter I förslag Jonas Liljegren 
3 Bo W förlag Bo Wennström 

History

2015-09-02 20.15Lagd 1

π