Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.14.
§ 2 Medlemskap 2.1 Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet. 2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela styrelsen. 2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.
Omröstning Stadgar: §Medlemskap
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Ek, Anders
2015-09-02 20.15
Röstberättigade253
Röster 19 (7.5%)
Direkta röster 19 (7.5%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.15
First place 11 (4.3%)
Promoting 12 (4.7%)
Neutral 5 (2.0%)
Demoting 2 (0.8%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Magnus Gustavsson Joakim Sigvald Johan Palmaer 
2 Peter I förslag Jonas Liljegren 
3 Bo W förlag

History

2015-09-02 20.15Lagd 1

π