Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.17.
§ 3 Verksamhet 3.1 Partiets verksamhet ska bedrivas öppet och med god insyn för så väl medlemmar som allmänhet. 3.2 Den löpande verksamheten styrs ytterst av Medlemsmötet, men befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter kan delegeras till styrelse och förtroendevalda. 3.3 Partiet är en ideell förening och har sitt säte i Sverige. 3.4 Verksamhetsåret följer kalenderåret. 3.5 Föreningar och förbund kan själva välja om de vill använda sig av flytande eller direkt demokrati.
Omröstning Stadgar: §Verksamhet
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-09-02 20.18
Röstberättigade247
Röster 22 (8.9%)
Direkta röster 21 (8.5%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.18
First place 15 (6.1%)
Promoting 15 (6.1%)
Neutral 7 (2.8%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Joakim Sigvald Magnus Gustavsson Johan Palmaer 

History

2015-09-02 20.18Lagd 1

π