Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.19.
§ 4 Medlemsmöte 4.1 Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. 4.2 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgats. 4.3 Delegering är tillåten om inget annat stadgats. 4.4 Årsberättelse, revision och frågor om ansvarsfrihet behandlas årligen vid fasta och i god tid förannonserade datum på Medlemsmötet.
Omröstning Stadgar: §Medlemsmöte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-09-02 20.21
Röstberättigade243
Röster 22 (9.1%)
Direkta röster 21 (8.6%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.21
First place 15 (6.2%)
Promoting 14 (5.8%)
Neutral 7 (2.9%)
Demoting 1 (0.4%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Johan Palmaer Joakim Sigvald Magnus Gustavsson 

History

2015-09-02 20.21Lagd 1

π