Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.19.
§ 4 Medlemsmöte 4.1 Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt. 4.2 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgats. 4.3 Delegering är tillåten om inget annat stadgats. 4.4 Årsberättelse, revision och frågor om ansvarsfrihet behandlas årligen vid fasta och i god tid förannonserade datum på Medlemsmötet.
Omröstning Stadgar: §Medlemsmöte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Ek, Anders
2015-09-02 20.21
Röstberättigade253
Röster 19 (7.5%)
Direkta röster 18 (7.1%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.21
First place 13 (5.1%)
Promoting 12 (4.7%)
Neutral 6 (2.4%)
Demoting 1 (0.4%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Magnus Gustavsson Joakim Sigvald Johan Palmaer 

History

2015-09-02 20.21Lagd 1

π