Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.25.
§ 6 Stadgar och Reglemente 6.1 Allt som reglerar partiets verksamhet utöver stadgarna sammanställs i ett reglemente. Både stadgar och reglemente ska vara offentligt tillgängliga. 6.2 Stadgarna kan ändras genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet.
Omröstning Stadgar: §Stadgar och Reglemente
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Ek, Anders
2015-09-02 20.26
Röstberättigade258
Röster 19 (7.4%)
Direkta röster 18 (7.0%)
Plats 2 since 2015-09-02 20.49
First place 4 (1.6%)
Promoting 5 (1.9%)
Neutral 13 (5.0%)
Demoting 1 (0.4%)
Avslutning Nuvarande text med demokratiskt ...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Nuvarande text med demokratiskt tillägg om hur reglementet utformas. Magnus Gustavsson Joakim Sigvald Johan Palmaer 
2 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren 

History

2015-09-02 20.26Lagd 1
2015-09-02 20.49Lagd 2

π