Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.26.
§ 7 Upplösning Partiet kan upplösas genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet. Sådant beslut ska även reglera fördelning av partiets tillgångar.
Omröstning Stadgar: §Upplösning
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Valförättaren: Anders Ek
2015-09-02 20.28
Röstberättigade171
Röster 31 (18.1%)
Direkta röster 30 (17.5%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.28
First place 18 (10.5%)
Promoting 16 (9.4%)
Neutral 11 (6.4%)
Demoting 4 (2.3%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Joakim Sigvald Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Inget alternativ för upplösning
3 2 efter varandra liggande stämmor
4 Status quo

History

2015-09-02 20.28Lagd 1

π