Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.26.
§ 7 Upplösning Partiet kan upplösas genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet. Sådant beslut ska även reglera fördelning av partiets tillgångar.
Omröstning Stadgar: §Upplösning
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-09-02 20.28
Röstberättigade311
Röster 26 (8.4%)
Direkta röster 25 (8.0%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.28
First place 14 (4.5%)
Promoting 12 (3.9%)
Neutral 10 (3.2%)
Demoting 4 (1.3%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Bo Wennström Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Inget alternativ för upplösning
3 2 efter varandra liggande stämmor Mikael Engvall 
4 Status quo

History

2015-09-02 20.28Lagd 1

π