Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.26.
§ 7 Upplösning Partiet kan upplösas genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet. Sådant beslut ska även reglera fördelning av partiets tillgångar.
Omröstning Stadgar: §Upplösning
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-09-02 20.28
Röstberättigade265
Röster 27 (10.2%)
Direkta röster 26 (9.8%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.28
First place 15 (5.7%)
Promoting 13 (4.9%)
Neutral 10 (3.8%)
Demoting 4 (1.5%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Magnus Gustavsson Jonas Liljegren Joakim Sigvald Johan Palmaer Bo Wennström 
2 Inget alternativ för upplösning
3 2 efter varandra liggande stämmor Mikael Engvall 
4 Status quo

History

2015-09-02 20.28Lagd 1

π