Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.26.
§ 7 Upplösning Partiet kan upplösas genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet. Sådant beslut ska även reglera fördelning av partiets tillgångar.
Omröstning Stadgar: §Upplösning
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Valförättaren: Anders Ek
2015-09-02 20.28
Röstberättigade141
Röster 31 (22.0%)
Direkta röster 30 (21.3%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.28
First place 18 (12.8%)
Promoting 16 (11.3%)
Neutral 11 (7.8%)
Demoting 4 (2.8%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Johan Palmaer Joakim Sigvald Magnus Gustavsson 
2 Inget alternativ för upplösning
3 2 efter varandra liggande stämmor
4 Status quo

History

2015-09-02 20.28Lagd 1

π