Stadgen från 7 juni

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.26.
§ 7 Upplösning Partiet kan upplösas genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet. Sådant beslut ska även reglera fördelning av partiets tillgångar.
Omröstning Stadgar: §Upplösning
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-09-02 20.28
Röstberättigade285
Röster 26 (9.1%)
Direkta röster 25 (8.8%)
Plats 1 since 2015-09-02 20.28
First place 14 (4.9%)
Promoting 12 (4.2%)
Neutral 10 (3.5%)
Demoting 4 (1.4%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Magnus Gustavsson Bo Wennström Johan Palmaer 
2 Inget alternativ för upplösning
3 2 efter varandra liggande stämmor Mikael Engvall 
4 Status quo

History

2015-09-02 20.28Lagd 1

π