Bo förslag

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.11.
§ 1 Syfte Att som politiskt parti verka för att all politik i Sverige skall utövas av väljarna tillsammans genom direktdemokrati med flytande demokrati. Att ge medborgarna förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt i alla sakfrågor i alla politiska församlingar. Att erhålla största möjliga väljarstöd och därmed mandat i alla politiska församlingar. Att tillvara ta folkets kollektiva intelligens genom att verka för folkligt ökat intresse att medverka aktivt i sakpolitiken.
Omröstning Stadgar: §Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Bo Wennström
2015-09-03 12.17
Röstberättigade311
Röster 13 (4.2%)
Direkta röster 13 (4.2%)
Plats 5 since 2016-07-02 00.20
First place 1 (0.3%)
Promoting 1 (0.3%)
Neutral 10 (3.2%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Rösträtt i alla sakfrågor.
3 Bredare syfte
4 Målet
5 Bo förslag Bo Wennström 

History

2015-09-03 12.17Lagd 2
2015-09-04 15.55Lagd 3
2015-10-04 18.37Lagd 4
2015-10-04 21.13Lagd 5
2015-10-04 21.13Lagd 4
2015-10-07 12.17Lagd 5
2015-11-10 13.32Lagd 4
2016-07-02 00.20Lagd 5

π